Bestmedia MyDrive CP ръководство на потребителя

Тук вижте безплотното ръководство за Bestmedia MyDrive CP. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на Bestmedia MyDrive CP.

Bedienungsanleitung
Handleiding
Manual de i n s t r u cciones
notice dutilisati o n
Οδη γ ί ε ς χρηςης
uputa za uporaBu
Kezelési utasítás
istruzioni per l’uso
instruKc j a o B s ługi
Ma n ual de instruçõ e s
instruc ţiuni de utilizare
Руководство пользователя
navodilo za u p o r a B o
BruKsanvisning
KullaniM Kilavuzu
návod K o B s luz e
operating instruc tions
Be tjeningsve j l e d n i n g

Имате ли въпрос относно Bestmedia MyDrive CP?

Задайте въпроса, който имате за Bestmedia MyDrive CP тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на Bestmedia MyDrive CP ще могат да Ви дадат добър отговор.

Спецификации на продукта

Марка Bestmedia
Модел MyDrive CP
Продукт Външен твърд диск
EAN 4027927030220
Език Холандски, Английски, Немски, Френски, Испански, Италиански, Шведски, Португалски, Датски, Полски, Руски, Румънски, Турски, Гръцки, Унгарски, Словенец, Хърватски
Група продукт Външни твърди дискове
Вид файл PDF
Дисково устройство
Капацитет на твърдия диск 1500GB
Скорост на твърдия диск 5400об/мин
Размер на твърдия диск 2.5 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 3166 16 22
Размер на буфера на устройството за съхранение 8MB
Скорост на четене 35МБ/с
Скорост на запис 25МБ/с
Файлова система NTFS
Тип HDD
Портове и Интерфейси
Максимална скорост на предаване на данни -Мбит/с
Wi-Fi
USB версия 2.0
USB конектор USB
Мощност
Захранване на шината USB
Тегло и размери
Ширина 81мм
Дълбочина 128мм
Височина 15мм
Тегло 153г
Характеристики
DLNA сертифициран
Цвят на продукта Черен
LED индикатори
Четец за пръстови отпечатаци
Защита с парола -
Други характеристики
Технология на свързване Жичен