Bosch AHS 48 Li ръководство на потребителя

Bosch AHS 48 Li
(1)
  • Брой стр.: 297
  • Вид файл: PDF
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-garden.com
F 016 L70 729 (2010.12) O / 298 UNI

AHS

48 LI | 52 LI

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководст-
во по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з
експлуатації
ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
OBJ_DOKU-9003-006.fm Page 1 Monday, December 13, 2010 12:52 PM
Bosch AHS 48 Li

Имате ли въпрос относно Bosch AHS 48 Li?

Брой въпроси: 0

Задайте въпроса, който имате за Bosch AHS 48 Li тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на Bosch AHS 48 Li ще могат да Ви дадат добър отговор.

Тук вижте безплотното ръководство за Bosch AHS 48 Li. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на Bosch AHS 48 Li. Задайте въпроса си тук

Спецификации на продукта

Общи
Марка Bosch
Модел AHS 48 Li
Продукт Тример за храсти
EAN 3165140465168
Език Английски
Вид файл PDF
Мощност
Волтаж на батерията 18 V
Техническа информация
Ход на ножа/честота 2200 spm
Цвят на продукта Зелен
Разстояние между зъбците на острието 15 мм
Размер на ножа 480 мм
Тегло и размери
Тегло 2200 г
Покажи повече

Често задавани въпроси

По-долу ще намерите най-често задаваните въпроси за Bosch AHS 48 Li.

Не можете ли да откриете въпроса си? Задайте въпроса си тук