Bosch AKE 30 LI

Bosch AKE 30 LI ръководство на потребителя

(2)
 • Robert Bosch GmbH
  Power Tools Division
  70745 Leinfelden-Echterdingen
  Germany
  www.bosch-garden.com
  F 016 L70 758 (2010.11) O / 372 UNI
  AKE 30 LI
  de Originalbetriebsanleitung
  en Original instructions
  fr Notice originale
  es Manual original
  pt Manual original
  it Istruzioni originali
  nl Oorspronkelijke
  gebruiksaanwijzing
  da Original brugsanvisning
  sv Bruksanvisning i original
  no Original driftsinstruks
  fi Alkuperäiset ohjeet
  el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
  tr Orijinal işletme talimat
  pl Instrukcja oryginalna
  cs Původní návod k používání
  sk Pôvodný návod na použitie
  hu Eredeti használati utasítás
  ru Оригинальное руководст-
  во по эксплуатации
  uk Оригінальна інструкція з
  експлуатації
  ro Instrucţiuni originale
  bg Оригинална инструкция
  sr Originalno uputstvo za rad
  sl Izvirna navodila
  hr Originalne upute za rad
  et Algupärane kasutusjuhend
  lv Instrukcijas oriģinālvalodā
  lt Originali instrukcija
  OBJ_DOKU-18901-002.fm Page 1 Monday, November 22, 2010 1:09 PM
Bosch AKE 30 LI

Имате ли въпрос относно Bosch AKE 30 LI?

Брой въпроси: 0

Задайте въпроса, който имате за Bosch AKE 30 LI тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на Bosch AKE 30 LI ще могат да Ви дадат добър отговор.

Тук вижте безплотното ръководство за Bosch AKE 30 LI. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на Bosch AKE 30 LI. Задайте въпроса си тук

Спецификации на продукта

Общи
Марка Bosch
Модел AKE 30 LI
Продукт Верижен трион
EAN 3165140559362, 3165140597968
Език Английски, Холандски, Немски, Френски, Испански, Шведски, Италиански, Португалски, Полски, Датски, Украински, Гръцки, Фински, Хърватски, Унгарски, Норвежки, Румънски, Словашки, Словенец, Турски
Вид файл PDF
Характеристики
Дебелина на свързвашите елементи на веригата 1.1 мм
Дължината на острието 300 мм
Скорост на веригата 8 м/сек
Мощност
Захранване Батерия
Тегло и размери
Тегло 5200 г