Bosch ART 30 Combitrim

Bosch ART 30 Combitrim ръководство на потребителя

 • Originalbetriebsanleitung
  Original instructions
  Notice originale
  Manual original
  Manual original
  Istruzioni originali
  Oorspronkelijke
  gebruiksaanwijzing
  Original brugsanvisning
  Bruksanvisning i original
  Original driftsinstruks
  Alkuperäiset ohjeet
  Πρωττυπο οδηγιών
  χρήσης
  Orijinal iµletme talimat∂
  Instrukcja oryginalna
  PÛvodní návod k pouÏívání
  Pôvodn˘ návod na pouÏitie
  Eredeti használati utasítás
  Оригинальное руководст-
  во по эксплуатации
  Оригінальна інструкція з
  експлуатації
  Instrucøiuni originale
  Оригинална инструкция
  Originalno uputstvo za rad
  Izvirna navodila
  Originalne upute za rad
  Algupärane kasutusjuhend
  Instrukcijas oriinālvalodā
  Originali instrukcija
  Polski
  âesky
  Slovensky
  Magyar
  Русский
  Українська
  Românå
  Български
  Srpski
  Slovensko
  Hrvatski
  Eesti
  Latviešu
  Lietuviškai
  Deutsch
  English
  Français
  Español
  Português
  Italiano
  Nederlands
  Dansk
  Svenska
  Norsk
  Suomi
  Eλληνικά
  Türkçe
  ART COMBITRIM
  F 016 L70 621.book Seite 1 Montag, 30. November 2009 3:03 15

Имате ли въпрос относно Bosch ART 30 Combitrim?

Задайте въпроса, който имате за Bosch ART 30 Combitrim тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на Bosch ART 30 Combitrim ще могат да Ви дадат добър отговор.

Тук вижте безплотното ръководство за Bosch ART 30 Combitrim. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на Bosch ART 30 Combitrim.

Спецификации на продукта

Марка Bosch
Модел ART 30 Combitrim
Продукт Тример за трева
EAN 3165140349598, 3165140349611
Език Холандски, Английски, Немски, Френски, Испански, Италиански, Шведски, Португалски, Датски, Полски, Норвежки, Фински, Румънски, Турски, Словашки, Гръцки, Унгарски, Словенец, Хърватски, Украински
Вид файл PDF
Мощност
Мощност 500W
Захранване Променлив ток
Характеристики
Настройване на височината 115мм
Диаметър на рязане (макс.) 300мм
Вертикален ъгъл на рязане 90°
Безкабелен
Размер на макарата 1.6mm x 4m
Тегло и размери
Тегло 3400г

Купете свързани продукти:

  Свързани продукти

  Тример за трева Bosch