Bosch ART 30 Combitrim ръководство на потребителя

Bosch ART 30 Combitrim
(2)
  • Брой стр.: 194
  • Вид файл: PDF
Originalbetriebsanleitung
Original instructions
Notice originale
Manual original
Manual original
Istruzioni originali
Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
Original brugsanvisning
Bruksanvisning i original
Original driftsinstruks
Alkuperäiset ohjeet

Πρωττυπο οδηγιών

χρήσης

Orijinal iµletme talimat∂
Instrukcja oryginalna
PÛvodní návod k pouÏívání
Pôvodn˘ návod na pouÏitie
Eredeti használati utasítás
Оригинальное руководст-
во по эксплуатации
Оригінальна інструкція з
експлуатації
Instrucøiuni originale
Оригинална инструкция
Originalno uputstvo za rad
Izvirna navodila
Originalne upute za rad
Algupärane kasutusjuhend
Instrukcijas oriinālvalodā
Originali instrukcija
Polski
âesky
Slovensky
Magyar
Русский
Українська
Românå
Български
Srpski
Slovensko
Hrvatski
Eesti
Latviešu
Lietuviškai
Deutsch
English
Français
Español
Português
Italiano
Nederlands
Dansk
Svenska
Norsk
Suomi

Eλληνικά

Türkçe

ART COMBITRIM

F 016 L70 621.book Seite 1 Montag, 30. November 2009 3:03 15
Bosch ART 30 Combitrim

Имате ли въпрос относно Bosch ART 30 Combitrim?

Брой въпроси: 0

Задайте въпроса, който имате за Bosch ART 30 Combitrim тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на Bosch ART 30 Combitrim ще могат да Ви дадат добър отговор.

Тук вижте безплотното ръководство за Bosch ART 30 Combitrim. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на Bosch ART 30 Combitrim. Задайте въпроса си тук

Спецификации на продукта

Общи
Марка Bosch
Модел ART 30 Combitrim
Продукт Тример за трева
EAN 3165140349598, 3165140349611
Език Английски
Вид файл PDF
Мощност
Мощност 500 W
Захранване Променлив ток
Характеристики
Настройване на височината 115 мм
Диаметър на рязане (макс.) 300 мм
Вертикален ъгъл на рязане 90 °
Безкабелен
Размер на макарата 1.6mm x 4m
Тегло и размери
Тегло 3400 г
Покажи повече

Често задавани въпроси

По-долу ще намерите най-често задаваните въпроси за Bosch ART 30 Combitrim.

Не можете ли да откриете въпроса си? Задайте въпроса си тук