Bosch Rotak 34 ръководство на потребителя

Bosch Rotak 34
(1)
  • Брой стр.: 100
  • Вид файл: PDF
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-garden.com
F 016 L70 837 (2011.05) O / 101 UNI

Rotak

34 | 37

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководст-
во по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з
експлуатації
ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
OBJ_DOKU-24794-004.fm Page 1 Thursday, May 26, 2011 10:18 AM
Bosch Rotak 34

Имате ли въпрос относно Bosch Rotak 34?

Брой въпроси: 0

Задайте въпроса, който имате за Bosch Rotak 34 тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на Bosch Rotak 34 ще могат да Ви дадат добър отговор.

Тук вижте безплотното ръководство за Bosch Rotak 34. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на Bosch Rotak 34. Задайте въпроса си тук

Спецификации на продукта

Общи
Марка Bosch
Модел Rotak 34
Продукт Косачка
EAN 3165140604727
Език Английски
Вид файл PDF
Характеристики
Препоръчителна площ за окосяване - м²
Ширина на рязане 340 мм
Система на рязане -
Височина на среза 20 - 70 мм
Обем за събрана трева 40 Д
Максимален въртящ момент 20 Nm
Тип Ръчна градинска косачка
Мощност
Мощност 1300 W
Захранване -
Тегло и размери
Тегло 1300 г
Покажи повече

Често задавани въпроси

По-долу ще намерите най-често задаваните въпроси за Bosch Rotak 34.

Не можете ли да откриете въпроса си? Задайте въпроса си тук