Canon CJ20ex7.8B

Canon CJ20ex7.8B ръководство на потребителя

(1)
 • BCTV Zoom Lens
  使
  Read this operation manual before using the product.
  Keep the manual in place for future reference.
  在使用本产品之前 , 请务必先仔细阅读本使用说明书。请务必妥善保管好本 ,
  以便日后能随时查阅 ( 保留备用 )。请在充分理解内容的基础上 , 正确使用。
  J/E/C
  CJ12ex4.3B
  CJ20ex7.8B
  LENSES
  广
  取扱説明書  
  (レンズ編)
  OPERATION MANUAL
  (LENS)
  使用说明书 
   
  (镜头汇编)
Canon CJ20ex7.8B

Имате ли въпрос относно Canon CJ20ex7.8B?

Брой въпроси: 0

Задайте въпроса, който имате за Canon CJ20ex7.8B тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на Canon CJ20ex7.8B ще могат да Ви дадат добър отговор.

Тук вижте безплотното ръководство за Canon CJ20ex7.8B. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на Canon CJ20ex7.8B. Задайте въпроса си тук