Canon CN-E 15.5-47mm T2.8 L S

Canon CN-E 15.5-47mm T2.8 L S ръководство на потребителя

(1)
 • Digital Cinema Lens
  数字电影镜头
  CN-E15.5-47mm T2.8 L S
  CN-E15.5-47mm T2.8 L SP
  OPERATION MANUAL
  取扱説明書
  使用说明书
  在使用本产品之前, 请务必先仔细阅读本使用说明书。
  请务必妥善保管好本书, 以便日后能随时查阅(保留备用)。
  请在充分理解内容的基础上, 正确使用。
  Read this operation manual before using the product.
  Keep the manual in place for future reference.
  ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
  なお、取扱説明書は必要に応じてご覧になれるように大切に保管してください。
  ENGLISH
  Appendix
  External view
Canon CN-E 15.5-47mm T2.8 L S

Имате ли въпрос относно Canon CN-E 15.5-47mm T2.8 L S?

Брой въпроси: 0

Задайте въпроса, който имате за Canon CN-E 15.5-47mm T2.8 L S тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на Canon CN-E 15.5-47mm T2.8 L S ще могат да Ви дадат добър отговор.

Тук вижте безплотното ръководство за Canon CN-E 15.5-47mm T2.8 L S. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на Canon CN-E 15.5-47mm T2.8 L S. Задайте въпроса си тук