Canon HJ18ex7.6B Series

Canon HJ18ex7.6B Series ръководство на потребителя

(1)
 • BCTV Zoom Lens
  使
  Read this operation manual before using the product.
  Keep the manual in place for future reference.
  在使用本产品之前 , 请务必先仔细阅读本使用说明书。请务必妥善保管好本 ,
  以便日后能随时查阅 ( 保留备用 )。请在充分理解内容的基础上 , 正确使用。
  J/E/C
  HJ14ex4.3B
  HJ17ex6.2B
  HJ18ex7.6B
  HJ18ex28B
  HJ21ex7.5B
  HJ24ex7.5B
  LENSES
  广
  取扱説明書  
  (レンズ編)
  OPERATION MANUAL
  (LENS)
  使用说明书 
   
  (镜头汇编)
  LENSES
  KJ10ex4.5B
  KJ17ex7.7B
  KJ22ex7.6B
Canon HJ18ex7.6B Series

Имате ли въпрос относно Canon HJ18ex7.6B Series?

Брой въпроси: 0

Задайте въпроса, който имате за Canon HJ18ex7.6B Series тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на Canon HJ18ex7.6B Series ще могат да Ви дадат добър отговор.

Тук вижте безплотното ръководство за . Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на . Задайте въпроса си тук