Canon HJ40x14B IASD-V ръководство на потребителя

Тук вижте безплотното ръководство за Canon HJ40x14B IASD-V. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на Canon HJ40x14B IASD-V.

J/E/C
OPERATION MANUAL
使 用 说 明 书
BCTV Zoom Lens
广
HJ40x LENSES
HJ40x10B
HJ40x14B
使前に必ずの取説明をおみくださ
扱説明書必要応じご覧なれるよ大切保管てくさい
Read this operation manual before using the product.
Keep the manual in place for future reference.
在使用本产品之前 , 请务必先仔细阅读本使用说明书。
请务必妥善保管好本书 , 以便日后能随时查阅
( 保留备用 )
请在充分理解内容的基础上 , 正确使用。

Имате ли въпрос относно Canon HJ40x14B IASD-V?

Задайте въпроса, който имате за Canon HJ40x14B IASD-V тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на Canon HJ40x14B IASD-V ще могат да Ви дадат добър отговор.