Canon KH13x4.5 KRSD ръководство на потребителя

Тук вижте безплотното ръководство за Canon KH13x4.5 KRSD. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на Canon KH13x4.5 KRSD.

使
Read this operation manual before using the product.
Keep the manual in place for future reference.
在使用本产品之前 , 请务必先仔细阅读本使用说明书。
请务必妥善保管好本书 , 以便日后能随时查阅 ( 保留备用 )
请在充分理解内容的基础上 , 正确使用。
J/E/C
取扱説明書     (レンズ編)
OPERATION MANUAL (LENS)
使用说明书   (镜头汇编)
KJ20x8.5B
KH20x6.4
KT20x5B
KJ13x6B
KH13x4.5
BCTV Zoom Lens
广
LENSES

Имате ли въпрос относно Canon KH13x4.5 KRSD?

Задайте въпроса, който имате за Canon KH13x4.5 KRSD тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на Canon KH13x4.5 KRSD ще могат да Ви дадат добър отговор.