Canon XJ22x7.3B Digisuper

Canon XJ22x7.3B Digisuper ръководство на потребителя

(1)
 • (レンズ編)
  OPERATION MANUAL
  (LENS)
  使
  (镜头汇编)
  使
  Read this operation manual before using the product.
  Keep the manual in place for future reference.
  在使用本产品之前 , 请务必先仔细阅读本使用说明书。
  请务必妥善保管好本书 , 以便日后能随时查阅 ( 保留备用 )。
  请在充分理解内容的基础上 , 正确使用。
  J/E/C
  DIGISUPER
  BCTV Zoom Lens
  广
  XJ22x7.3B
Canon XJ22x7.3B Digisuper

Имате ли въпрос относно Canon XJ22x7.3B Digisuper?

Брой въпроси: 0

Задайте въпроса, който имате за Canon XJ22x7.3B Digisuper тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на Canon XJ22x7.3B Digisuper ще могат да Ви дадат добър отговор.

Тук вижте безплотното ръководство за Canon XJ22x7.3B Digisuper. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на Canon XJ22x7.3B Digisuper. Задайте въпроса си тук