DeLonghi Caffe Corso ESAM 2800.SB ръководство на потребителя

DeLonghi Caffe Corso ESAM 2800.SB
8 · 118
PDF ръководство на потребителя
 · 16 страници
български
ръководство на потребителяDeLonghi Caffe Corso ESAM 2800.SB
229
BG

СЪДЪРЖАНИЕ

УвоД ......................................................... 230

Символи използвани в настоящите инструкции ..230
Букви в скоби ..........................................................230
Проблеми и Ремонти ..............................................230

БЕзопАСНоСт............................................ 230

Основни предупреждения за безопасност ............230

ИзползвАНЕ по пРЕДНАзНАчЕНИЕ .......... 231

ИНСтРУкцИИ зА РАБотА ............................ 231

опИСАНИЕ ................................................. 231

Описание на уреда .................................................231
Описание на пулта за управление ..........................231

пРЕДвАРИтЕлНИ опЕРАцИИ .................... 232

Проверка на уреда ..................................................232
Монтиране на уреда ...............................................232
Свързване на уреда ................................................232
Първоначално пускане в употреба на уреда .........232

включвАНЕ НА УРЕДА .............................. 233

ИзключвАНЕ НА УРЕДА ............................ 233

зАДАвАНЕ НА АвтомАтИчНо ИзключвАНЕ

(standBy) ................................................. 233

огРАНИчАвАНЕ коНСУмАцИятА НА ЕНЕРгИя .

233

пРИготвяНЕ НА кАфЕ ............................... 234

Избор на аромата на кафе ......................................234
Избор на количеството кафе в чашата ..................234
Регулиране мелянето на кафе ................................234
Съвети за получаване на по-топло кафе ...............234
Приготвяне на кафе използвайки кафе на зърна .234
Приготвяне на кафе използвайки предварително
смляно кафе ............................................................235

поДготовкА НА кАпУчИНо ...................... 235

Почистване на чучура за капучино след
изпозлване ..............................................................236

пРИготвяНЕ НА топлА воДА .................... 236

почИСтвАНЕ ............................................. 237

Почистване на машината .......................................237
Почистване на контейнера за отработено кафе ....237
Почистване на ваничката за събиране на капки ..237
Почистване на машината отвътре .........................237
Почистване на резервоара за вода ........................238
Почистване на дюзите за изтичане на кафе ..........238
Почистване на фунията за поставяне на предварител-
но смляно кафе .......................................................238
Почистване на инфузора ........................................238

почИСтвАНЕ от вАРовИк ......................... 238

пРогРАмИРАНЕ твЪРДоСттА НА воДАтА .. 239

Измерване твърдостта на водата ..........................239
Задаване твърдостта на водата .............................240

зАДАвАНЕ НА тЕмпЕРАтУРАтА .................. 240

тЕхНИчЕСкИ ДАННИ ................................. 240

УНИщоЖАвАНЕ ........................................ 240

фУНкцИя НА СвЕтЕщИтЕ ИНДИкАтоРИ по

вРЕмЕ НА НоРмАлНА РАБотА ................... 241

зНАчЕНИЕ НА СвЕтЕщИтЕ ИНДИкАтоРИ зА

АлАРмА .................................................... 242

РАзРЕшАвАНЕ НА пРоБлЕмИ ................... 243

Тук вижте безплотното ръководство за DeLonghi Caffe Corso ESAM 2800.SB. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на DeLonghi Caffe Corso ESAM 2800.SB. Задайте въпроса си тук

Имате ли въпрос относно DeLonghi Caffe Corso ESAM 2800.SB?

Имате въпрос относно DeLonghi и отговорът не е в ръководството? Задайте въпроса си тук. Предоставете ясно и изчерпателно описание на проблема и въпроса си. Колкото по–добре опишете проблема и зададете въпроса си, толкова по–лесно други собственици на DeLonghi ще могат да Ви дадат добър отговор.

Росица • 19-9-20214 коментара

Как да отстраним тоя светлина почистихме я и не спира да свети

Как да отстраним тоя светлина почистихме я и не спира да свети
Вижте снимка
Никола • 29-10-2021

Отсранихте ли проблема и как

Радослав • 28-11-2021

Аз имам същия проблем:(

Аз имам същия проблем:(
Вижте снимка
Мария Васева • 23-12-2021

Как да отсраня този проблем свети постоянно?

Как да отсраня този проблем свети постоянно?
Вижте снимка
Радко Иванов • 27-12-2021

Свети постоянно дори и след промиване

Свети постоянно дори и след промиване
Вижте снимка
Отговорете на този въпрос
Nikolay Mitov • 24-3-2022Няма коментари

Свети тази индикация и не тръгва да мели кафе ?

Свети тази индикация и не тръгва да мели кафе ?
Вижте снимка
Отговорете на този въпрос
Полина Горанова • 15-11-2022Няма коментари

Здравейте. Пускам си кафе и започва да свети червена лампа долу вляво? Какво значи?

Здравейте. Пускам си кафе и започва да свети червена лампа долу вляво? Какво значи?
Вижте снимка
Отговорете на този въпрос
Емилия Вениаминова • 28-8-2022Няма коментари

Здравейте имам кафе автомат delonghi caffe corso светна червена светлина до бутона eco. Какво означава?

Здравейте имам кафе автомат delonghi caffe corso светна червена светлина до бутона eco. Какво означава?
Вижте снимка
Отговорете на този въпрос
Цветанка Николова • 25-7-2022Няма коментари

Свети предпоследната лапичка. Какво означава?

Свети предпоследната лапичка. Какво означава?
Вижте снимка
Отговорете на този въпрос
Мария Рангелова • 15-1-2022Няма коментари

От къде да изтегля инструкция за почистване

От къде да изтегля инструкция за почистване
Вижте снимка
Отговорете на този въпрос
Габриела Асенова • 18-5-2020Няма коментари

Здравейте, много бих искала да ми помогнете. Имам проблем с цедката на машината отвътре. Цедката се измести на страни не е в средата както трябва да е по принцип. Какво да направя ?

Здравейте, много бих искала да ми помогнете. Имам проблем с цедката на машината отвътре. Цедката се измести на страни не е в ...
Вижте снимка
Отговорете на този въпрос
Марина Стоянова • 9-1-2023Няма коментари

Как се прави кафе с мляко кафе,а на зърна?

Отговорете на този въпрос
Николай • 24-10-2021Няма коментари

Кафемашината пуска почти вода не реагира на никакво управление а дори и не пусна кафе мляно което сложихме !!! Мелачката на каква степен прави хубаво кафе опитваме настройваме но пуска много вода и слабо кафе а не беше така

Отговорете на този въпрос
Ирина • 16-8-20201 коментар

Имам един проблем смързан с меленето на кафе,слагам зърната,но кафемашината не завъртва мелачката,каква ли не пробвахме и не функционира,дали не се е задръстиля и да я блокира ро тоя начин,машината е сравнителво нова и сямо веднъж е ползвана за тази функция,моля за Помощ!!!

Ding Jian • 6-1-2021

My machine is not able to get water out. How should it be fixed?

Отговорете на този въпрос

Брой въпроси: 13

Общи
DeLonghi
Caffe Corso ESAM 2800.SB | ESAM2800.SB
кафемашина
български
Ръководство за потребителя (PDF)
Производителност
Брой приготвяни кафета2
Поставяне на приспособлениетоПлот
Вид на кафетоCoffee beans, Ground coffee
Капацитет за кафе на зърна200 г
Вградена мелница
Брой настройки на мелницата13
Настройка за твърдостта на водата
Максимално работно налягане15 бар
Тип на продуктаМашина за еспресо
Вграден пенообразувател за мляко
Вместимост на резевоара за вода1.8 Д
Регулируемо количество вода
Регулируема сила на кафето
Система за нагряванеТермоблок
Автоматична система против варовик
Резервоар за сварено кафеЧаша
Вместимост (брой чаши)- чаши
Регулируеми настройки на мелницата
Тип кафе машинаНапълно автоматичен
Ергономичност
Тип управлениеButtons, Rotary
Цвят на продуктаЧерен, Сребрист
Държач за чаша
Сваляща се тава за отцеждане
Сменяем водосъдържател
Функция "В готовност"
Сменяема варяща/инфузионна част
Индикатор за нивото на водата
Вграден дисплей
Тегло и размери
Тегло10000 г
Ширина285 мм
Дълбочина375 мм
Височина360 мм
Мощност
AC входно напрежение220–240 V
AC входна честота50 - 60 Hz
Мощност1450 W
Автоматично изключване
Режим за пестене на енергия
Други характеристики
Ключ за вкл/изкл
Функции и програми за готвене
Приготвяне на еспресо
Покажи повече

Не можете да намерите отговора на въпроса си в ръководството? Може да намерите отговора на въпроса си в често задаваните въпроси относно DeLonghi Caffe Corso ESAM 2800.SB по-долу.

Не можете ли да откриете въпроса си? Задайте въпроса си тук

Няма резултати