DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B ръководство на потребителя

DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B
8.4 · 228
PDF ръководство на потребителя
 · 15 страници
български
ръководство на потребителяDeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B
186

Съдържание

изхвърляне ...................................................... 186

Увод .................................................................. 187

Символи използвани в настоящите инструкции .............. 187
Букви в скоби ......................................................................187
Проблеми и Ремонти ..........................................................187

БезопаСноСт .................................................... 187

Основни указания за безопасност ..................................... 187

използване по предназначение ..................187

инСтрУкции за използване ........................... 188

опиСание ......................................................... 188

Описание на уреда .............................................................188
Описание на пулта за управление ...................................... 188
Описание на аксесоарите .................................................... 188

предварителни операции ............................. 188

Проверка на уреда ..............................................................188
Монтиране на уреда ...........................................................188
Свързване на уреда ............................................................ 189
Първоначално пускане в употреба на уреда .....................189

включване на Уреда ......................................189

изключване на Уреда ....................................189

задания от менюто .........................................190

Почистване от котлен камък .............................................. 190
Настройка на часа ...............................................................190
Автоматично изключване .................................................. 190
Автоматично включване ...................................................190
Задаване на температурата ...............................................190
Енергоспестяване ................................................................ 190
Задаване твърдостта на водата ......................................... 191
Задаване на езика............................................................... 191
Монтаж на филтъра ............................................................191
Сваляне на филтъра ............................................................ 191
Смяна на филтъра ...............................................................191
Фабрични стойности (ресет) ............................................... 191
Статистическа функция .......................................................191

приготвяне на кафе ........................................ 191

Избор на аромата на кафето ...............................................191
Избор на количеството кафе в чашата ..............................191
Регулиране мелянето на кафе ............................................ 191
Съвети за получаване на по-топло кафе: .......................... 192
Приготвяне на кафе използвайки кафе на зърна ............. 192
Приготвяне на кафе с използване на предварително
смляно кафе ........................................................................ 192

приготвяне на напитки С мляко ................... 193

Напълнете и поставете контейнера за мляко ................... 193
Регулиране количеството на пяната ..................................193
Приготвяне на капучино ..................................................... 193
Приготвяне на мляко на пяна (без кафе) .......................... 193
Приготвяне на мляко без пяна (без кафе) ......................... 193

почиСтване на контейнера за мляко След

вСяко приготвяне ........................................... 194

Програмиране количеството на кафе и мляко в чашата .. 194

приготвяне на топла вода ............................. 194

Промяна на автоматично приготвяното количество вода ....194

почиСтване ...................................................... 194

Почистване на контейнера за утайка от кафе ................... 194
Почистване на ваничката за събиране на капки .............. 195
Почистване на машината отвътре .................................... 195
Почистване на резервоара за вода .................................... 195
Почистване на дюзите на струйника за кафе ....................195
Почистване на фунията за поставяне на предв.
смляно кафе ....................................................................... 195
Почистване на инфузора ....................................................195
Почистване на контейнера за мляко ................................196
Почистване на дюзата за топла вода/пяна........................196

почиСтване от котлен камък ........................ 196

програмиране твърдоСтта на водата ........... 197

Измерване твърдостта на водата ...................................... 197
Задаване твърдостта на водата ........................................197

омекотяващ филтър ......................................197

Монтиране на филтъра ....................................................... 198
Смяна на филтъра ..............................................................198
Сваляне на филтъра ............................................................ 198

техничеСки данни .......................................... 198

СъоБщения изведени на екрана ................... 199

разрешаване на проБлеми ............................ 200

изхвърляне

Съгласно Европейска директива 2002/96/EC, не

изхвърляйте уреда заедно с домакинските отпадъци, а

го предайте в официален център за разделно

събиране.

Тук вижте безплотното ръководство за DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B. Задайте въпроса си тук

Имате ли въпрос относно DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B?

Имате въпрос относно DeLonghi и отговорът не е в ръководството? Задайте въпроса си тук. Предоставете ясно и изчерпателно описание на проблема и въпроса си. Колкото по–добре опишете проблема и зададете въпроса си, толкова по–лесно други собственици на DeLonghi ще могат да Ви дадат добър отговор.

Таня • 28-2-2023Няма коментари

Здравейте,къде е този бутон меню?Не мога да почистя котления камък,сложих препарат и копчето продължава да свети

Здравейте,къде е този бутон меню?Не мога да почистя котления камък,сложих препарат и копчето продължава да свети
Вижте снимка
Отговорете на този въпрос
Svetlana Kasabova • 25-1-2023Няма коментари

Незнам къдее проблема , на кафе машината, не мога да си направя кафе

Незнам къдее проблема , на кафе машината,  не мога да си направя кафе
Вижте снимка
Отговорете на този въпрос
Бахъйдин Баки Мустафа • 26-7-2022Няма коментари

Модела на кафемaшината mi Delonghi magnifica S 22.110 B. Сед всяко направено кафе като изхвърли използваното кафе в кошчето същото време малко количество вода пропуска във кошчето от къкво може да е това ако ми помогнете ще се радвам

Модела на кафемaшината mi Delonghi magnifica S 22.110 B. Сед всяко направено кафе като изхвърли използваното кафе в кошчето с...
Вижте снимка
Отговорете на този въпрос
Нели • 12-5-2023Няма коментари

Здравейте. Почистих я за котлен камък, но пак ми мига червената лапма. Може ли да ми обясните подробно стъпките, да не съм объркала нещо?

Отговорете на този въпрос
Николай • 7-3-2023Няма коментари

Как може да се удължи работната на мелачката???

Отговорете на този въпрос
Diqna Yaneva • 14-8-2022Няма коментари

Здравейте! Защо машината започна да пуска съвсем малко мляко за капочиното

Отговорете на този въпрос
Людмила Герова • 30-4-2020Няма коментари

Машината изключва на всеки 15 минути,как може това време да се удължи?

Отговорете на този въпрос
Людмила Герова • 30-4-2020Няма коментари

Машината изключва на всеки 15минути,как може това време да се удължи? Благодаря предварително!

Отговорете на този въпрос

Брой въпроси: 8

Общи
DeLonghi
Magnifica S ECAM 22.110.B | 0132213073
кафемашина
български
Ръководство за потребителя (PDF)

Не можете да намерите отговора на въпроса си в ръководството? Може да намерите отговора на въпроса си в често задаваните въпроси относно DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B по-долу.

Не можете ли да откриете въпроса си? Задайте въпроса си тук

Няма резултати