Hotpoint Ariston WMD 942K

Hotpoint Ariston WMD 942K ръководство на потребителя

 • GB
  1
  English,1
  Contents
  Installation, 2-3
  Unpacking and levelling
  Connecting the electricity and water supplies
  The first wash cycle
  Technical data
  Description of the washing machine, 4-5
  Control panel
  Display
  Running a wash cycle, 6
  Wash cycles and functions, 7
  Table of wash cycles
  Wash functions
  Detergents and laundry, 8
  Detergent dispenser drawer
  Preparing the laundry
  Special wash cycles
  Load balancing system
  Precautions and tips, 9
  General safety
  Disposal
  Opening the porthole door manually
  Care and maintenance, 10
  Cutting off the water or electricity supply
  Cleaning the washing machine
  Cleaning the detergent dispenser drawer
  Caring for the door and drum of your appliance
  Cleaning the pump
  Checking the water inlet hose
  Troubleshooting, 11
  Service, 12
  GB
  WMD 942
  Instructions for use
  WASHING MACHINE
  PT
  Português,49
  ES
  Español,37
  IT
  Italiano,25
  FR
  Français,13

Имате ли въпрос относно Hotpoint Ariston WMD 942K?

Задайте въпроса, който имате за Hotpoint Ariston WMD 942K тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на Hotpoint Ariston WMD 942K ще могат да Ви дадат добър отговор.

Тук вижте безплотното ръководство за Hotpoint Ariston WMD 942K. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на Hotpoint Ariston WMD 942K.