Intenso Memory House ръководство на потребителя

Тук вижте безплотното ръководство за Intenso Memory House. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на Intenso Memory House.

Version 1.0
Intenso 2,5 MEMORYHOUSE
Bedienungsanleitung Seite 1-4 DE
Manual Page 1-4 GB
Istruzioni per luso Pagina 1-4 IT
Notice dutilisation Page 1-4 FR
Instrucciones de uso Página 1-4 ES
Manual de instruções Página 1-4 PT
Instrukcja obsùugi Strona 1-4 PL
èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè Ñòð.1-4 RU

Имате ли въпрос относно Intenso Memory House?

Задайте въпроса, който имате за Intenso Memory House тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на Intenso Memory House ще могат да Ви дадат добър отговор.

Спецификации на продукта

Марка Intenso
Модел Memory House
Продукт Външен твърд диск
EAN 4034303010554, 4034303010592, 4034303010615, 4034303010653
Език Английски, Немски, Френски, Испански, Италиански, Португалски, Полски, Руски, Гръцки
Група продукт Външни твърди дискове
Вид файл PDF
Дисково устройство
Капацитет на твърдия диск 500GB
Скорост на твърдия диск 5400об/мин
Размер на твърдия диск 2.5 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 3166 16 22
Размер на буфера на устройството за съхранение 8MB
Скорост на четене 33МБ/с
Скорост на запис 35.5МБ/с
Файлова система FAT32
Тип HDD
- HDD
Други характеристики
Технология на свързване Жичен
Характеристики
Свържи и играй
Поддържани Windows операционни системи Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 98, Windows 98SE, Windows ME, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Поддържани операционни системи на Mac Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 S✗w Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Поддръжка на Linux
Четец за пръстови отпечатаци
Защита с парола -
Цвят на продукта Бяла
Материал на държача Алуминий
Портове и Интерфейси
USB версия 2.0
Максимална скорост на предаване на данни 480Мбит/с
USB конектор USB
Мощност
Захранване на шината USB
Тегло и размери
Тегло 180г
Опаковка - данни
Включени кабели в комплекта USB
Калъф за пренасяне
Ръководство за потребителя