Jay-Tech Fitness Tracker FTY18 ръководство на потребителя

Jay-Tech Fitness Tracker FTY18
8.5 · 3
PDF ръководство на потребителя
 · 2 страници
български
ръководство на потребителяJay-Tech Fitness Tracker FTY18
ПЪРВИ СТЪПКИ
ВНИМАНИЕ: Заредете своя смарт часовник напълно
преди да го използвате за пръв път. Уверете се, че
нищо не липсва и отстранете защитния филм от
екрана и гърба (зоната на сензора).
Прочетете това ръководство на потребителя
внимателно преди да използвате продукта.
То съдържа важна информация за Вашата
безопасност,
както и инструкции за употреба и поддръжка.
Запазете това ръководство на потребителя на
безопасно място.
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Този продукт съдържа електрически компоненти,
които могат да причинят нараняване, ако се
използват неправилно.
Не отваряйте корпуса на продукта и не го
разглобявайте.
Дръжте продукта далеч от изключително високи
или ниски температури.
Не използвайте продукта в сауна или парна баня.
Не оставяйте продукта изложен на слънце
продължително време.
Не излагайте продукта на огън; вътрешната
батерия може да експлодира.
Продуктът има вътрешна батерия, която не може
да се сменя от потребителя.
Не четете известия за входящи повиквания или
друга информация на дисплея на продукта
докато шофирате или в друга ситуация, където
отвличане на вниманието може да доведе до
опасни ситуации.
Показанието за изминато разстояние може да е
неточно. То е само за справка и не трябва да се
използва за навигация.
Продуктът да се носи на разстояние един пръст
под китката. На същото място, където обикновено
бихте носили гривна.
ВНИМАНИЕ:
Този продукт може да причини
дразнене на кожата. Контакт продължително време
може да причини дразнене на кожата или алергии
при някои потребители. В случай на зачервяване на
кожата, оток, сърбеж или дразнене, преустановете
използването на този продукт. Ако продължите
да използвате продукта е възможно дразненето
да се появи отново или да се влоши, дори след
отшумяване на симптомите.
Свържете се със своя дерматолог, ако симптомите
не изчезнат.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Измерванията на пулса и кръвното налягане да
не се използват за самодиагностика и лечение.
Потребителите с проблеми с кръвното налягане
или със заболявания на циркулацията може да се
лекуват само при консултация с лекар. Резултатите
от измерванията на тази фитнес гривна са само за
справка и не трябва да се използват за медицински
цели.
СЪВЕТИ ПРЕДИ УПОТРЕБА
Моля, прочетете внимателно това ръководство
на потребителя и го запазете на сигурно място за
бъдещи справки. Заредете фитнес гривната за 2
часа преди да я използвате за пръв път. По време на
процеса на зареждане символът на батерията ще се
появи на дисплея.
ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО FITPRO
НА ВАШИЯ СМАРТФОН
Инсталирайте приложението FITPRO на Вашия
смартфон, като сканирате този QR код или
потърсете приложението в App Store (iOS)/Google
Play (Android).
Android/iOS
Съвместими операционни системи и изисквания:
Bluetooth 4.2
Android 5.0 или по-нова версия
iOS 9.0 и по-нова
СВЪРЗВАНЕ НА ФИТНЕС гРИВНАТА С
ПРИЛОЖЕНИЕТО FITPRO
При първоначална употреба трябва да сдвоите
фитнес гривната с приложението. След успешно
сдвояване, времето автоматично се синхронизира с
фитнес гривната.
Стартирайте приложението FitPro - щракнете
върху Set (Задай) в приложението.
Натиснете зелената лента Connect devices to
get more functions (Свързване на устройства за
получаване на още функции) - щракнете върху
устройството, за да стартирате свързване.
След успешно сдвояване, приложението
автоматично ще запише Bluetooth адреса на
гривната. Когато се стартира приложението
или работи във фона, то автоматично ще търси
гривната и ще се свърже с нея.
Уверете се, че приложението работи във фона
и всички разрешения са дадени в системните
настройки на телефона, като работа във фона и
прочитане на информация за контакт.
ФУНКцИИ НА гРИВНАТА
За включване на устройството, когато то е
изключено, натиснете контролния панел (кръг на
дисплея) в продължение на повече от 3 секунди.
Когато устройството е включено, но дисплеят е
изключен, натиснете контролния панел само за
кратко, за да активирате дисплея.
Натиснете контролния панел на дисплея в
продължение на около 2 секунди, за да влезете
в подменюто, ако има такова. Натиснете леко
контролния панел за навигация във функциите на
подменюто.
ВНИМАНИЕ! Функцията за нулиране на гривната
изтрива всички данни от гривната (напр.
крачкомер).
В началния екран задръжте контролния панел, за
да превключите между различните циферблати.
След превключване, дисплеят се изключва, ако
няма друго действие в рамките на 5 секунди.
МЕНю НА ФИТНЕС гРИВНАТА
1. Начален екран: Час, дата (стъпки и пулс, ако са
налични)
2. Стъпки + разстояние + изразходвани калории
3. Здраве: Пулс, кръвно налягане, ниво на кислород
в кръвта - натиснете контролния панел за ок. 2
секунди, за да стартирате измерванията.
4. Спорт: Натиснете контролния панел за ок. 2
секунди, за да превключите между бягане,
скачане на въже и коремни преси в спорт,
като натискате за кратко. След Вашия избор,
натиснете контролния панел за ок. 2 секунди,
за да стартирате таймера. Задръжте отново, за
да нулирате таймера. ВНИМАНИЕ! Таймерът не
може да се паузира!
5. Съобщение: Стартирайте приложението FitPro
- Set (Задаване) - Message Push (Извличане на
съобщения) - включете разрешението, така че
съобщенията да се излъчват на Вашата гривна,
след като ги получи телефонът. Показват се само
последните 3 получени съобщения.
6. Музика: Задръжте натиснат контролния панел
на Вашата фитнес гривна в продължение на
2 секунди, за да отворите подменюто. Тук
можете да управлявате изпълнението на музика
на Вашия смартфон. Имате следните опции:

Fitness Tracker FTY18

BG

Тук вижте безплотното ръководство за Jay-Tech Fitness Tracker FTY18. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на Jay-Tech Fitness Tracker FTY18. Задайте въпроса си тук

Имате ли въпрос относно Jay-Tech Fitness Tracker FTY18?

Имате въпрос относно Jay-Tech и отговорът не е в ръководството? Задайте въпроса си тук. Предоставете ясно и изчерпателно описание на проблема и въпроса си. Колкото по–добре опишете проблема и зададете въпроса си, толкова по–лесно други собственици на Jay-Tech ще могат да Ви дадат добър отговор.

Брой въпроси: 0

Общи
Jay-Tech
Fitness Tracker FTY18
некатегоризирани
български
Ръководство за потребителя (PDF)

Не можете да намерите отговора на въпроса си в ръководството? Може да намерите отговора на въпроса си в често задаваните въпроси относно Jay-Tech Fitness Tracker FTY18 по-долу.

adslot

Налично ли е ръководството на Jay-Tech Fitness Tracker FTY18 на български?

Да, ръководството на Jay-Tech Fitness Tracker FTY18 се предлага на български.

Не можете ли да откриете въпроса си? Задайте въпроса си тук

Няма резултати