LaCie Rugged Triple 3.0 ръководство на потребителя

Тук вижте безплотното ръководство за LaCie Rugged Triple 3.0. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на LaCie Rugged Triple 3.0.

LaCie Rugged Hard Disk • Design by neil Poulton Table of Contents
User Manual page 1
Table of Contents
1. Introduction .................................................................................................................. 4
1.1. Box Content .................................................................................................................................... 5
1.2. Minimum System Requirements ......................................................................................................... 6
1.3. Views of the Rugged Hard Disk ......................................................................................................... 7
1.4. Cables and Connectors .................................................................................................................... 8
1.4.1. USB Cables and Connectors ................................................................................................... 8
1.4.2. FireWire 400 Cables and Connectors (Rugged Triple Interface only) ........................................... 9
2. Getting Connected ...................................................................................................... 10
2.1. Connecting the Interface Cable ...................................................................................................... 11
2.2. LaCie Setup Assistant ..................................................................................................................... 12
2.3. Launching LaCie Setup Assistant (A) ................................................................................................ 14
2.4. Launching LaCie Setup Assistant (B) ................................................................................................ 15
2.5. Connecting Multiple Devices ........................................................................................................... 22
2.6. Disconnecting Your LaCie Hard Disk ............................................................................................... 23
2.7. Switching Interfaces ........................................................................................................................ 23
3. Optional Formatting and Partitioning ......................................................................... 24
3.1. Finding the File System Format ........................................................................................................ 25
3.2. Formatting for Windows Users......................................................................................................... 26
3.2.1. Formatting from FAT32 to NTFS ............................................................................................ 26
3.2.2. Formatting from HFS+ (Apple File System) to NTFS ................................................................. 28
3.3. Formatting for Mac Users ............................................................................................................... 30
4. Troubleshooting ......................................................................................................... 31
4.1. Mac Troubleshooting ..................................................................................................................... 31
4.2. Windows Troubleshooting ............................................................................................................... 33
5. Contacting Customer Support ..................................................................................... 35
5.1. LaCie Technical Support Contacts ................................................................................................... 36
6. Warranty Information ................................................................................................. 37

Имате ли въпрос относно LaCie Rugged Triple 3.0?

Задайте въпроса, който имате за LaCie Rugged Triple 3.0 тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на LaCie Rugged Triple 3.0 ще могат да Ви дадат добър отговор.