LG G7 ръководство на потребителя

LG G7
5.4 · 1
PDF ръководство на потребителя
 · 1340 страници
български
ръководство на потребителяLG G7
Melléklet 178

Lopásvédelmi Útmutató

Beállíthatja,hogymásoknehasználhassákakészülékét,amennyiben
azÖnengedélyenélkülvisszaállítottákagyáribeállításokra.Például,ha
akészülékelveszett,elloptákvagytöröltékabeállításait,akkorcsakaz
használhatjaakészüléket,akirendelkezikazÖnGooglefiókjávalvagy
képernyőzár-információjával.
Akészülékénekvédelméhezmindösszeazalábbiakravanszüksége:
• Állítsonbeképernyőzárat:Haakészülékelveszettvagyellopták,de
beállítottképernyőzárat,akkorakészüléknemtörölhetőaBeállítás
menühasználatával,amígaképernyőzárfelnemlettoldva.
• AdjahozzáaGooglefiókjátakészülékéhez:Haakészülékettörölték,
deazÖnGooglefiókjarajtavan,akkorakészüléknemtudjabefejezni
atelepítésifolyamatot,amígazÖnGooglefiókjánakinformációitújra
meg nem adták.
Habeállítottaakészülékvédelmét,akkorfelkelloldaniaaképernyőzárat
vagymegkelladniaaGooglefiókjánakjelszavát,haagyáribeállításokat
visszakívánjaállítani.EzáltalavisszaállítástcsakisÖn,illetveolyan
személyvégezheti,akibenmegbízik.
• Nefelejtseelagyárivisszaállításvégrehajtásaalementetttartalmak
véglegestörlésétjelenti.Amennyibennemtudjamegadniafiókadatokat
abeállításifolyamatsorán,egyáltalánnemfogjatudnihasználnia
készülékét,agyárivisszaállításvégrehajtásaután.

Тук вижте безплотното ръководство за LG G7. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на LG G7. Задайте въпроса си тук

Имате ли въпрос относно LG G7?

Имате въпрос относно LG и отговорът не е в ръководството? Задайте въпроса си тук. Предоставете ясно и изчерпателно описание на проблема и въпроса си. Колкото по–добре опишете проблема и зададете въпроса си, толкова по–лесно други собственици на LG ще могат да Ви дадат добър отговор.

Брой въпроси: 0

Общи
LG
G7
Смартфон
български
Ръководство за употреба (PDF)

Не можете да намерите отговора на въпроса си в ръководството? Може да намерите отговора на въпроса си в често задаваните въпроси относно LG G7 по-долу.

Не можете ли да откриете въпроса си? Задайте въпроса си тук

Няма резултати