LG G7 ръководство на потребителя

LG G7
5.4 · 1
PDF ръководство на потребителя
 · 1340 страници
български
ръководство на потребителяLG G7
Melléklet 183

További információk

Edzett üveg alkatrészek

Azeszközedzettüvegalkatrészeivégesideighasználhatóak,ésegyidő
utánelhasználódhatnak.
• Haazeszköztkeményfelületreejti,vagynagyerejűütésnektesziki,
akkor az edzett üveg károsodhat.
Haeztörténik,nehasználjatovábbakészüléket,éslépjenkapcsolatba
egyLGVevőszolgálattal.
• Vásárolhatolyanvédőtokokat,amelyekmegvédikazeszközta
károsodástól.
Vegyefigyelembe,hogyavédőtokokranemterjedkiazLGElectronics
jótállása,ésabiztonságnemgarantálható.

Oldalarány

Ezazeszköz19.5:9oldalaránythasznál.
• Bizonyosletöltöttalkalmazásoknembiztos,hogytámogatjáka19.5:9
oldalarányt.
Ebbenazesetbenválasszakialegoptimálisabbképernyőaránytaz
alkalmazáshoz,vagyvegyefelakapcsolatotazalkalmazáskészítőjével
atovábbiinformációkért.

A készüléken tárolt adatokért való felelősség

kizárása

Agyártó/forgalmazókizárjamindenneműfelelősségétakészüléken
tárolt(akárszemélyesvagyannaknemminősülő)adatokelvesztéséért,
károsodásáért,megsemmisüléséért,mégabbanazesetbenishaezeka
készülék(akárgyárieredetű,akárhasználatbóleredő)meghibásodása
vetkeztébentörténnek.

Тук вижте безплотното ръководство за LG G7. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на LG G7. Задайте въпроса си тук

Имате ли въпрос относно LG G7?

Имате въпрос относно LG и отговорът не е в ръководството? Задайте въпроса си тук. Предоставете ясно и изчерпателно описание на проблема и въпроса си. Колкото по–добре опишете проблема и зададете въпроса си, толкова по–лесно други собственици на LG ще могат да Ви дадат добър отговор.

Брой въпроси: 0

Общи
LG
G7
Смартфон
български
Ръководство за потребителя (PDF)
adslot

Не можете да намерите отговора на въпроса си в ръководството? Може да намерите отговора на въпроса си в често задаваните въпроси относно LG G7 по-долу.

Не можете ли да откриете въпроса си? Задайте въпроса си тук

Няма резултати