LG G7 ръководство на потребителя

LG G7
5.4 · 1
PDF ръководство на потребителя
 · 1340 страници
български
ръководство на потребителяLG G7
Настройки
157

Конфигуриране на настройките за VPN

1
Докоснете VPN от списъка VPNS.
2
Въведете данните за потребителския профил за VPN и докоснете
СВЪРЗВАНЕ.
• За да запазите данните за профила, поставете отметка в полето
Запазване на информация за акаунт.
Звук
Можете да персонализирате настройките за звук, вибриране и
известяване.
В екрана за настройки докоснете Звук и персонализирайте следните
настройки:
• Звуков профил: Промяна на звуковия режим до Звук, Само вибрация
или Без звук.
• Сила на звук: Регулирайте силата на звука за различни елементи.
• Тон на звънене: Изберете мелодия на звънене за входящи
повиквания. Добавяйте или изтривайте мелодии на звънене.
• ID на мелодия: Създайте мелодия на звънене за входящо повикване
от конкретен контакт.
• Звънене с вибрация: Настройте устройството да вибрира и да
възпроизвежда мелодията на звънене едновременно.
• Примигващо известяване за входящо повикване: Задайте
светкавицата да мига спрямо мелодията на LG.
• Звук на известия: Изберете мелодия на звънене за известия. Задайте
запаметена в устройството музика като мелодия за звънене.
• Моля, не безпокойте: Задайте часа, диапазона и типа приложения, за
които да се получават съобщения с известия. Получавайте съобщения
с известия само в определени дни от седмицата.

Тук вижте безплотното ръководство за LG G7. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на LG G7. Задайте въпроса си тук

Имате ли въпрос относно LG G7?

Имате въпрос относно LG и отговорът не е в ръководството? Задайте въпроса си тук. Предоставете ясно и изчерпателно описание на проблема и въпроса си. Колкото по–добре опишете проблема и зададете въпроса си, толкова по–лесно други собственици на LG ще могат да Ви дадат добър отговор.

Брой въпроси: 0

Общи
LG
G7
Смартфон
български
Ръководство за употреба (PDF)

Не можете да намерите отговора на въпроса си в ръководството? Може да намерите отговора на въпроса си в често задаваните въпроси относно LG G7 по-долу.

Не можете ли да откриете въпроса си? Задайте въпроса си тук

Няма резултати