LG G7 ръководство на потребителя

LG G7
5.4 · 1
PDF ръководство на потребителя
 · 1340 страници
български
ръководство на потребителяLG G7
Допълнение
179

Търговски марки

• За DTS патенти вижте

http://patents.dts.com

. Произведено под лиценз
от DTS Licensing Limited. DTS, символът, както и DTS и символът
заедно, DTS:X и логото на DTS:X са регистрирани търговски марки или
търговски марки на DTS, Inc. в САЩ и/или други страни. © DTS, Inc.
Всички права запазени.
• Copyright ©2018 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG
и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и
свързаните с тях компании.
• G7 ThinQ е търговска марка на LG Electronics, Inc.
• Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android,
Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google
Docs, Google Drive, Google Sheets и други свързани марки и лога са
търговски марки на Google LLC.
• Bluetooth
®
е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc по
целия свят.
• Wi-Fi
®
и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi
Alliance.
• Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на
съответните им притежатели.

Ръководство на потребителя

Тук вижте безплотното ръководство за LG G7. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на LG G7. Задайте въпроса си тук

Съдържание

Имате ли въпрос относно LG G7?

Имате въпрос относно LG G7 и отговорът не е в ръководството? Задайте въпроса си тук. Предоставете ясно и изчерпателно описание на проблема и въпроса си. Колкото по–добре опишете проблема и зададете въпроса си, толкова по–лесно други собственици на LG G7 ще могат да Ви дадат добър отговор.

Брой въпроси: 0

Спецификации на продукта

По-долу ще намерите спецификациите на продукта и ръководството за LG G7.

Общи
Марка LG
Модел G7
Продукт Смартфон
Език български
Вид файл Ръководство за употреба (PDF)

Често задавани въпроси

Не можете да намерите отговора на въпроса си в ръководството? Може да намерите отговора на въпроса си в често задаваните въпроси относно LG G7 по-долу.

Не можете ли да откриете въпроса си? Задайте въпроса си тук

Няма резултати