LG G7 ръководство на потребителя

LG G7
5.4 · 1
PDF ръководство на потребителя
 · 1340 страници
български
ръководство на потребителяLG G7
Alap funkciók 79
• Ikon alak:Válasszaki,hogyazikonoknaknégyszögletesvagy
lekerekített sarkai legyenek.
• Alkalmazások rendezése a következő szerint:Alkalmazások
rendezésénekbeállításaakezdőképernyőn.
• Rács:Megváltoztatjaazalkalmazáskezdőképernyőrőlvalóelérési
módját.
• Alkalmazások elrejtése:Jelöljönkialkalmazásokat,amelyeketa
kezdőképernyőrőlelszeretnerejteni.
• Kezdőképernyő körkörös görgetése:Azopcióbejelölésével
lehetővétesziaKezdőképernyőfolyamatosgörgetését
(visszaugrásazelsőoldalraazutolsóoldalután).
• Smart Bulletin:AzÖnigényeinekmegfelelőinformációk
megjelenítésérehasználjaakezdőképernyőt.
• Keresés:KereséshezpöccintsenlefeléaKezdőképernyőn.

Képernyőzár

Képernyőzár áttekintése

AzÖnkészülékekikapcsoléslezárjaaképernyőt,hamegnyomjaaBe-és
kikapcsolás/Zárolásgombot.Ezugyanígymegtörténik,habizonyosideig
nem használja a készüléket.
HamegnyomjaaBe-éskikapcsolás/Zárolásgomb,amikoraképernyőzár
nincsbeállítva,azonnalakezdőképernyőjelenikmeg.
Abiztonságésazilletéktelenhozzáféréselkerüléseérdekében,mindig
kapcsoljabekészülékénaképernyőzárat.
• Aképernyőzármeggátoljaaszükségtelenérintésekbőlszármazó
beviteleketakészülékképernyőjén,valamintcsökkentiazakkumulátor
fogyasztását.Aztjavasoljuk,hogyamikornemhasználjaakészüléket,
aktiváljaaképernyőzárat.

Тук вижте безплотното ръководство за LG G7. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на LG G7. Задайте въпроса си тук

Имате ли въпрос относно LG G7?

Имате въпрос относно LG и отговорът не е в ръководството? Задайте въпроса си тук. Предоставете ясно и изчерпателно описание на проблема и въпроса си. Колкото по–добре опишете проблема и зададете въпроса си, толкова по–лесно други собственици на LG ще могат да Ви дадат добър отговор.

Брой въпроси: 0

Общи
LG
G7
Смартфон
български
Ръководство за потребителя (PDF)
adslot

Не можете да намерите отговора на въпроса си в ръководството? Може да намерите отговора на въпроса си в често задаваните въпроси относно LG G7 по-долу.

Не можете ли да откриете въпроса си? Задайте въпроса си тук

Няма резултати