LG G7 ръководство на потребителя

LG G7
5.4 · 1
PDF ръководство на потребителя
 · 1340 страници
български
ръководство на потребителяLG G7

Основни функции

54

Компоненти на производот и

додатоци

Со вашиот уредот се вклучени следниве ставки.

• Уред

• Стерео слушалки

• USB-кабел

• Полнач

• Упатство за брзо почнување

• Игла за исфрлање

• Компонентите опишани погоре може да се опции.
• Компонентите испорачани со уредот и сите достапни додатоци може да
се разликуваат во зависност од областа и давателот на услуги.
• Секогаш користете оригинални додатоци од LG Electronics. Користењето
додатоци направени од други производители може да влијае на
вршењето повици на вашиот уред или да предизвика дефект. Тоа може
да не биде опфатено со услугите за поправка на LG.
• Некои делови од уредот се направени од калено стакло. Ако го
испуштите уредот на тврда подлога или го изложите на силен
удар, каленото стакло може да се оштети. Ако се случи тоа, веднаш
прекинете со користење на уредот и јавете се во центарот за услуги на
потрошувачите на LG.
• Ако кој било од овие основни делови недостасува, јавете се на
дистрибутерот од кој го купивте уредот.
• За да купите дополнителни ставки, јавете се во центарот за услуги на
потрошувачите на LG.
• Некои ставки од пакетот на производот подлежат на промена без
известување.
• Изгледот и спецификацијата на вашиот уред подлежат на промена без
известување.
• Спецификациите на уредот може да се разликуваат во зависност од
областа и давателот на услуги.
• Пред да ја користите одликата за препознавање отпечатоци од прсти,
отстранете го заштитниот филм од сензорот за отпечатоци од прсти.

Тук вижте безплотното ръководство за LG G7. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на LG G7. Задайте въпроса си тук

Имате ли въпрос относно LG G7?

Имате въпрос относно LG и отговорът не е в ръководството? Задайте въпроса си тук. Предоставете ясно и изчерпателно описание на проблема и въпроса си. Колкото по–добре опишете проблема и зададете въпроса си, толкова по–лесно други собственици на LG ще могат да Ви дадат добър отговор.

Брой въпроси: 0

Общи
LG
G7
Смартфон
български
Ръководство за употреба (PDF)

Не можете да намерите отговора на въпроса си в ръководството? Може да намерите отговора на въпроса си в често задаваните въпроси относно LG G7 по-долу.

Не можете ли да откриете въпроса си? Задайте въпроса си тук

Няма резултати