LG G7 ръководство на потребителя

LG G7
5.4 · 1
PDF ръководство на потребителя
 · 1340 страници
български
ръководство на потребителяLG G7
Корисни апликации
98

Телефон

Говорен повик

Повикување телефонски број со користење на еден од достапните методи,
како што се рачно внесување на телефонскиот број и повикување од листата
со контакти или листата на недамнешни повици.

Повикување телефонски број преку тастатура за бирање

1
Допрете на Избирање.
2
Повикајте телефонски број со користење метод по ваш избор:
• Внесете телефонски број и допрете на
.
• Допрете и држете на број за брзо бирање.
• Побарајте го контактот со допирање со допирање на првата буква од
името на контактот од листата со контакти и потоа допрете на
.
• За да внесете „+“ кога повикувате меѓународен телефонски број,
допрете и држете на 0.
• Погледнете во
Додавање контакти
за повеќе детали за тоа како да
додавате телефонски броеви на листата за брзо бирање.

Повикување преку листата со контакти

1
Допрете на Контакти.
2
Од листата со контакти изберете контакт и допрете на .

Тук вижте безплотното ръководство за LG G7. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на LG G7. Задайте въпроса си тук

Имате ли въпрос относно LG G7?

Имате въпрос относно LG и отговорът не е в ръководството? Задайте въпроса си тук. Предоставете ясно и изчерпателно описание на проблема и въпроса си. Колкото по–добре опишете проблема и зададете въпроса си, толкова по–лесно други собственици на LG ще могат да Ви дадат добър отговор.

Брой въпроси: 0

Общи
LG
G7
Смартфон
български
Ръководство за употреба (PDF)

Не можете да намерите отговора на въпроса си в ръководството? Може да намерите отговора на въпроса си в често задаваните въпроси относно LG G7 по-долу.

Не можете ли да откриете въпроса си? Задайте въпроса си тук

Няма резултати