LG G7 ръководство на потребителя

LG G7
5.4 · 1
PDF ръководство на потребителя
 · 1340 страници
български
ръководство на потребителяLG G7
Корисни апликации
135
• : Преглед на евиденцијата за вежбите за денот што сакате да го
проверите.
•
: Почнување следење на вежба. Се снима патеката и обемот на
физичкото вежбање за секој тип вежба.
•
: Поставување цели за дневна вежба, вклучувајќи ги калориите и
чекорите или поставување разни поставки на LG Health.
• Информациите за здравјето добиени со LG Health се дизајнирани за
удобност на корисникот и не можат да се користат за превенција,
третман, дијагноза на болест или други здравствени проблеми.
• LG Health може да се разликува или да не биде достапна во зависност
од земјата и давателот на услуги. Функциите на LG Health што се
достапни и апликациите што можат да се додадат на LG Health може да
се разликуваат во зависност од земјата. Тоа е поради различните закони
и прописи.

E-mail

Преглед на апликацијата E-mail

Во вашиот уред можете да регистрирате сметка за електронска пошта и потоа
можете да ја проверувате и да испраќате електронска пошта од вашиот уред.
• Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено
користењето на податоците зависно од вашата тарифа. За повеќе
информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.

Тук вижте безплотното ръководство за LG G7. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на LG G7. Задайте въпроса си тук

Имате ли въпрос относно LG G7?

Имате въпрос относно LG и отговорът не е в ръководството? Задайте въпроса си тук. Предоставете ясно и изчерпателно описание на проблема и въпроса си. Колкото по–добре опишете проблема и зададете въпроса си, толкова по–лесно други собственици на LG ще могат да Ви дадат добър отговор.

Брой въпроси: 0

Общи
LG
G7
Смартфон
български
Ръководство за употреба (PDF)

Не можете да намерите отговора на въпроса си в ръководството? Може да намерите отговора на въпроса си в често задаваните въпроси относно LG G7 по-долу.

Не можете ли да откриете въпроса си? Задайте въпроса си тук

Няма резултати