LG TD-C901H ръководство на потребителя

Тук вижте безплотното ръководство за LG TD-C901H. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на LG TD-C901H.

LG HEAT PUMP DRYER
OWNER’S MANUAL
Please read this manual carefully before operating
your dryer and retain it for future reference.
TD-C901H
P/NO. : MFL63749073

Имате ли въпрос относно LG TD-C901H?

Задайте въпроса, който имате за LG TD-C901H тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на LG TD-C901H ще могат да Ви дадат добър отговор.