Logitech G604 ръководство на потребителя

Тук вижте безплотното ръководство за Logitech G604. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на Logitech G604.

1
4
6
5
3
2
G604
Setup Guide | Guide d’installation
www.logitechG.com/GHUB
EU Directive 2014/53/EU:
MR0079 -Proprietary 2.4G Hz (2400 - 2483.5 MHz): 2402 - 2481 MHz; 6.82 dBm
MR0079-Bluetoot h LE 1M BT 5.0 (2400 - 2483.5 MHz): 2402 - 2480 MHz; 6.71 dBm
MR0079-Bluetoot h LE 2M BT 5.0 (2400 - 2483.5 MHz): 2402 - 2480 MHz; 6.99 dBm
C-U0008-Proprietary 2.4 GHz (2400 - 2483.5 MHz): 2402 - 2481 MHz; -0.21 dBm

Имате ли въпрос относно Logitech G604?

Задайте въпроса, който имате за Logitech G604 тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на Logitech G604 ще могат да Ви дадат добър отговор.