Makita EA3201S35A

Makita EA3201S35A ръководство на потребителя

(1)
 • ÛßíîððÍ
  ÛßíîðïÍ
  ÛßíîðîÍ
  ÛßíîðíÍ
  Original Instruction Manual
  Instructions d’emploi d’origine
  Originalbetriebsanleitung
  Manuale di istruzioni originale
  Originele gebruiksaanwijzing
  Instrucciones de manejo originales
  Instruções de serviço original
  Original brugsanvisning
  ׳°±®¬¿²¬æ
  λ¿¼ ¬¸·- ·²-¬®«½¬·±² ³¿²«¿´ ½¿®»º«´´§ ¾»º±®» °«¬¬·²¹ ¬¸» ½¸¿·² -¿© ·²¬± ±°»®¿¬·±² ¿²¼ -¬®·½¬´§ ±¾-»®ª» ¬¸» -¿º»¬§ ®»¹«´¿¬·±²-ÿ
  Õ»»° ¬¸·- ·²-¬®«½¬·±² ³¿²«¿´ÿ
  ߬¬»²¬·±²æ
  Ô·®» ¿¬¬»²¬·ª»³»²¬ ½» ³¿²«»´ ¿ª¿²¬ ´¿ °®»³·8®» ³·-» »² -»®ª·½» »¬ ±¾-»®ª»® ·³°7®¿¬·ª»³»²¬ ´»- ½±²-·¹²»- ¼» -7½«®·¬7ÿ
  Ù¿®¼»® ¿ª»½ ±·² ´» ³¿²«»´ ¼» ·²¬®«½¬·±² ¼»³°´±·ÿ
  ß½¸¬«²¹æ
  Ô»-»² Í·» ª±® ¼»® »®-¬»² ײ¾»¬®·»¾²¿¸³» ¼·»-» Þ»¬®·»¾-¿²´»·¬«²¹ ¹®$²¼´·½¸ ¼«®½¸ «²¼ ¾»º±´¹»² Í·» «²¾»¼·²¹¬ ¼·»
  Í·½¸»®¸»·¬-ª±®-½¸®·º¬»²ÿ Þ»¬®·»¾-¿²´»·¬«²¹ -±®¹º<´¬·¹ ¿«º¾»©¿¸®»²ÿ
  ߬¬»²¦·±²»æ
  Ñ»®ª¿®» ¿¬¬»²¬¿³»²¬» ´» ²±®³» ¼· ·½«®»¦¦¿ò Û®®±®· ²»´´«± ¼»´´¿ ³±¬±»¹¿ °±±²± »»®» ½¿«¿ ¼· ·²½·¼»²¬·ò
  ݱ²»®ª¿®» ¿½½«®¿¬¿³»²¬» ´» ·¬®«¦·±²· ¼·³°·»¹±ÿ
  Þ»´¿²¹®·¶µæ
  Ô»»- ª±±® ¼» »»®-¬» ·²¾»¼®·¶º²¿³» ¼»¦» ¹»¾®«·µ-¿¿²©·¶¦·²¹ ¦±®¹ª«´¼·¹ ¼±±® »² ²»»³ ¿´´» ª»·´·¹¸»·¼-ª±±®-½¸®·º¬»² ·² ¿½¸¬ò
  Ù»¾®«·µ-¿¿²©·¶¦·²¹ ¦±®¹ª«´¼·¹ ¾»©¿®»²ÿ
  ߬»²½·-²æ
  Û- ·²¼·-°»²-¿¾´» ´»»® ½±² ³«½¸¿ ¿¬»²½·-² ´¿- ·²-¬®«½½·±²»- ¼» ³¿²»¶± ¿²¬»- ¼» «¬·´·¦¿® ´¿ ³±¬±-·»®®¿ °±® °®·³»®¿ ª»¦ò
  •Ð®»-¬» »-°»½·¿´ ¿¬»²½·-² ¿ ´¿- ®»½±³»²¼¿½·±²»- ¼» -»¹«®·¼¿¼ÿ ݱ²-»®ª¿® ½«·¼¿¼±-± ´±- ·²-¬®«½½·±²»- ¼» ³¿²»¶±ò
  ߬»²9=±æ
  ß²¬»- ¼¿ °®·³»·®¿ ½±´±½¿9=± »³ -»®ª·9±ô ´»® ¿¬»²¬¿³»²¬» »-¬¿- ·²-¬®«9+»- ¼» -»®ª·9± » -»¹«·® -»³ º¿´¬¿ ¿- ²±®³¿- ¼»
  -»¹«®¿²9¿ÿ Ù«¿®¼¿® ¾»³ ¿- ·²-¬®«9+»- ¼» -»®ª·9±ÿ
  Ѿ-æ
  Ô:- ª»²´·¹-¬ ¼»²²» ¾»¬¶»²·²¹-ª»¶´»¼²·²¹ ±³¸§¹¹»´·¹¬ ·²¼»² ³¿-µ·²»² ¬¿¹»- · ¾®«¹ ±¹ ±ª»®¸±´¼ «²¼»® ¿´´» ±³-¬:²¼·¹¸»¼»®
  -·µµ»®¸»¼-®»¹´»®²»ò Ñ°¾»ª¿® ¾»¬¶»²·²¹-ª»¶´»¼²·²¹ ±³¸§¹¹»´·¹¬ò
Makita EA3201S35A

Имате ли въпрос относно Makita EA3201S35A?

Брой въпроси: 0

Задайте въпроса, който имате за Makita EA3201S35A тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на Makita EA3201S35A ще могат да Ви дадат добър отговор.

Тук вижте безплотното ръководство за Makita EA3201S35A. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на Makita EA3201S35A. Задайте въпроса си тук

Спецификации на продукта

Общи
Марка Makita
Модел EA3201S35A
Продукт Верижен трион
Език Английски, Френски, Италиански, Холандски, Португалски, Гръцки
Вид файл PDF
Техническа информация
Ниво на шума 102.6 dB
Тегло 4200 г
Цвят на продукта Black,Turquoise
Ширина 269 мм
Височина 273 мм
Дължина 405 мм
Тип мотор 2-тактов двигател
Характеристики
Скорост на веригата 18.9 м/сек
Растояние между звената на веригата 3/8 "
Капацитет на резервоара за гориво 0.4 Д
Капацитет на резервоара за масло 0.28 Д
Обем на двигателя 32 см³
Габарит/размер на веригата 1.1 мм
Автоматично смазване
Тип мотор 2-тактов двигател
Цвят на продукта Black,Turquoise
Дължината на острието 350 мм
Тегло и размери
Тегло 4200 г
Дължина 405 мм
Ширина 269 мм
Височина 273 мм
Нива на шум
Ниво на шума 102.6 dB
Емисия на вибрации 4.8 м/сек²
Мощност
Мощност на двигателя 1.7 hp
Мощност 1350 W
Захранване Бензин