Medion P83775 ръководство на потребителя

Тук вижте безплотното ръководство за Medion P83775. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на Medion P83775.

90167 eCommerce UK Final Cover.FH11 Thu Mar 17 17:07:50 2011 Seite 1
Schwarz
C M Y CM MY CY CMY K
1 TB External Hard Drive
MEDION
®
P83775 (MD 90167)
User manual
Medion Electronic Ltd.
120 Faraday Park, Faraday Road, Dorcan
Swindon SN3 5JF, Wiltshire
United Kingdom
Hotline UK: 0871 37 61 020
(Costs 7p/min from a BT landline,
mobile costs may be higher)
Fax: 01793 71 57 16
To contact us by email please visit the
"Service and Support" section of our website at
www.medion.co.uk
UK

Имате ли въпрос относно Medion P83775?

Задайте въпроса, който имате за Medion P83775 тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на Medion P83775 ще могат да Ви дадат добър отговор.