Nikon AF-S 35mm f/1.4G ръководство на потребителя

Тук вижте безплотното ръководство за Nikon AF-S 35mm f/1.4G. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на Nikon AF-S 35mm f/1.4G.

Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
01
Printed in Japan
SB0G01(G4)
7MAA77G4-01 SG02
AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
Nano Crystal Coat
使用説明書
User’s Manual
Benutzerhandbuch
Manuel d'utilisation
Manual del usuario
Användarhandbok
Pykoводство пользoвaтеля
Gebruikshandleiding
Manuale d'uso
Návod k obsluze
Užívateľská príručka
Manualul utilizatorului
Посібник користувача
P.2
Pg. 12
S. 20
P. 28
Pág. 36
S. 44
Стр. 52
P. 60
Pag. 68
Str. 76
Str. 84
Pag. 92
Стор.
100
108
120
####
㛣⪿ⴋ
128
AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
R137_UM_Cover.fm Page 1 Thursday, July 15, 2010 2:57 PM

Имате ли въпрос относно Nikon AF-S 35mm f/1.4G?

Задайте въпроса, който имате за Nikon AF-S 35mm f/1.4G тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на Nikon AF-S 35mm f/1.4G ще могат да Ви дадат добър отговор.