Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm 1:2.0 ръководство на потребителя

Тук вижте безплотното ръководство за Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm 1:2.0. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm 1:2.0.

© 2011
VR593501
Printed in China
34 -
NL
AANWIJZINGEN
36 -
NO
INSTRUKSJONER
38 -
PL
INSTRUKCJA
40 -
PT
INSTRUÇÕES
42 -
RO
INSTRUCŢIUNI
44 -
SR
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
46 -
RU
ИНСТРУКЦИЯ
48 -
SV
BRUKSANVISNING
50 -
SL
NAVODILA
52 -
SK
NÁVOD NA POUŽITIE
54 -
TR
TALİMATLAR
56 -
UK
ІНСТРУКЦІЯ
59 -
AR
04 -
EN
INSTRUCTIONS
06 -
BG
ИНСТРУКЦИИ
08 -
CS
NÁVOD K POUŽITÍ
10 -
DE
BEDIENUNGSANLEITUNG
12 -
DA
BETJENINGSVEJLEDNING
14 -
ET
JUHISED
16 -
ES
INSTRUCCIONES
18 -
FI
KÄYTTÖOHJEET
20 -
FR
MODE D’EMPLOI
22 -
EL
ΟΔΗΓΙΕΣ
24 -
HR
UPUTE
26 -
HU
HASZNÁLATI ÚTMUTA
28 -
IT
ISTRUZIONI
30 -
LT
INSTRUKCIJA
32 -
LV
NORĀDĪJUMI
ED12mm f2.0
L1030_E_cover_en_cs2e.indd 1L1030_E_cover_en_cs2e.indd 1 2011/03/09 16:26:212011/03/09 16:26:21

Имате ли въпрос относно Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm 1:2.0?

Задайте въпроса, който имате за Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm 1:2.0 тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm 1:2.0 ще могат да Ви дадат добър отговор.

Спецификации на продукта

Марка Olympus
Модел M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm 1:2.0
Продукт Обектив
EAN 50332179349, 50332188372
Език Холандски, Английски, Немски, Френски, Испански, Италиански, Шведски, Португалски, Датски, Полски, Норвежки, Румънски, Словашки, Гръцки, Унгарски, Словенец, Хърватски, Украински
Група продукт Обективи
Вид файл PDF
Система на обектива
Компонент за MILC
Структура на обектива 11/8
Тип обектив Широки лещи
Апертурна скала 2 - 22
Фиксирано фокусно разстояние 12мм
Минимален номер на блендата 2
Брой елемети изграждащи диафрагмата 7
Най-близко фокусиране 0.2м
Максимален номер на блендата 22
Стабилизатор на изображението -
Брой асферични елементи 1
Диагонален зрителен ъгъл (макс.) 84°
Интерфейс за монтиране на обектива Микро четири трети
Производителност
Съвместимост PEN, OM-D
Съвместимост с други марки Olympus
Максимално увеличение 0.08x
Дизайн
Цвят на продукта Черен
Тегло и размери
Диаметър 56мм
Размер на филтъра 46мм
Тегло 130г
Дължина 43мм