Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO ръководство на потребителя

Тук вижте безплотното ръководство за Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO.

© 2016
ED 25mm f1.2 PRO
WC948601
Printed in Japan
Model No.:IM003
date of issue 2016.7
61 -
PL
INSTRUKCJA
64 -
PT
INSTRUÇÕES
67 -
RO
INSTRUCŢIUNI
70 -
SR
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
73 -
RU
ИНСТРУКЦИЯ
76 -
SV
BRUKSANVISNING
79 -
SL
NAVODILA
82 -
SK
NÁVOD NA POUŽITIE
85 -
TR
TALİMATLAR
88 -
UK
ІНСТРУКЦІЯ
93 -
AR
94 -
TH
คําแนะนําการใชงาน
97 -
KR
사용설명서
100
-
CHT
使⽤說明書
04 -
JP
取扱説明書
07 -
EN
INSTRUCTIONS
11 -
ES
INSTRUCCIONES
15 -
FR
MODE D’EMPLOI
19 -
BG
ИНСТРУКЦИИ
22 -
CS
NÁVOD K POUŽITÍ
25 -
DE
BEDIENUNGSANLEITUNG
28 -
DA
BETJENINGSVEJLEDNING
31 -
ET
JUHISED
34 -
FI
KÄYTTÖOHJEET
37 -
EL
ΟΔΗΓΙΕΣ
40 -
HR
UPUTE
43 -
HU
HASZNÁLATI ÚTMUTA
46 -
IT
ISTRUZIONI
49 -
LT
INSTRUKCIJA
52 -
LV
NORĀDĪJUMI
55 -
NL
AANWIJZINGEN
58 -
NO
INSTRUKSJONER

Имате ли въпрос относно Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO?

Задайте въпроса, който имате за Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO ще могат да Ви дадат добър отговор.

Спецификации на продукта

Марка Olympus
Модел M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO
Продукт Обектив
EAN []
Език Холандски, Английски, Немски, Френски, Испански, Италиански, Шведски, Португалски, Датски, Полски, Норвежки, Фински, Румънски, Турски, Словашки, Гръцки, Унгарски, Словенец, Китайски, Хърватски, Украински, Japonský
Група продукт Обективи
Вид файл PDF
Производителност
Капачка на обектива
Максимално увеличение 0.11x
Съвместимост с други марки Olympus
Съвместимост OM-D, PEN
Тегло и размери
Тегло 410г
Размер на филтъра 62мм
Диаметър 70мм
Дължина 87мм
Система на обектива
Брой елемети изграждащи диафрагмата 9
Минимален номер на блендата 1.2
Максимален номер на блендата 16
Най-близко фокусиране 0.3м
Брой асферични елементи 1
Интерфейс за монтиране на обектива Микро четири трети
Стабилизатор на изображението -
Диагонален зрителен ъгъл (макс.) 47°
Фиксирано фокусно разстояние 25мм
Компонент за MILC
Структура на обектива -
Тип обектив -
Настройки на фокуса Автоматичен