Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO

Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO ръководство на потребителя

(1)
 • © 2016
  ED 25mm f1.2 PRO
  WC948601
  Printed in Japan
  Model No.:IM003
  date of issue 2016.7
  61 -
  PL
  INSTRUKCJA
  64 -
  PT
  INSTRUÇÕES
  67 -
  RO
  INSTRUCŢIUNI
  70 -
  SR
  UPUTSTVO ZA UPOTREBU
  73 -
  RU
  ИНСТРУКЦИЯ
  76 -
  SV
  BRUKSANVISNING
  79 -
  SL
  NAVODILA
  82 -
  SK
  NÁVOD NA POUŽITIE
  85 -
  TR
  TALİMATLAR
  88 -
  UK
  ІНСТРУКЦІЯ
  93 -
  AR
  94 -
  TH
  คําแนะนําการใชงาน
  97 -
  KR
  사용설명서
  100
  -
  CHT
  使⽤說明書
  04 -
  JP
  取扱説明書
  07 -
  EN
  INSTRUCTIONS
  11 -
  ES
  INSTRUCCIONES
  15 -
  FR
  MODE D’EMPLOI
  19 -
  BG
  ИНСТРУКЦИИ
  22 -
  CS
  NÁVOD K POUŽITÍ
  25 -
  DE
  BEDIENUNGSANLEITUNG
  28 -
  DA
  BETJENINGSVEJLEDNING
  31 -
  ET
  JUHISED
  34 -
  FI
  KÄYTTÖOHJEET
  37 -
  EL
  ΟΔΗΓΙΕΣ
  40 -
  HR
  UPUTE
  43 -
  HU
  HASZNÁLATI ÚTMUTA
  46 -
  IT
  ISTRUZIONI
  49 -
  LT
  INSTRUKCIJA
  52 -
  LV
  NORĀDĪJUMI
  55 -
  NL
  AANWIJZINGEN
  58 -
  NO
  INSTRUKSJONER
Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO

Имате ли въпрос относно Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO?

Брой въпроси: 0

Задайте въпроса, който имате за Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO ще могат да Ви дадат добър отговор.

Тук вижте безплотното ръководство за Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO. Задайте въпроса си тук

Спецификации на продукта

Марка Olympus
Модел M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO
Продукт Обектив
Език Английски, Холандски, Украински, Хърватски, Китайски, Словенец, Унгарски, Гръцки, Словашки, Турски, Румънски, Фински, Норвежки, Полски, Датски, Португалски, Шведски, Италиански, Испански, Френски, Немски, Japonský
Вид файл PDF
Производителност
Капачка на обектива
Максимално увеличение 0.11x
Съвместимост с други марки Olympus
Съвместимост OM-D, PEN
Тегло и размери
Тегло 410г
Размер на филтъра 62мм
Диаметър 70мм
Дължина 87мм
Система на обектива
Брой елемети изграждащи диафрагмата 9
Минимален номер на блендата 1.2
Максимален номер на блендата 16
Най-близко фокусиране 0.3м
Брой асферични елементи 1
Интерфейс за монтиране на обектива Микро четири трети
Стабилизатор на изображението -
Диагонален зрителен ъгъл (макс.) 47°
Фиксирано фокусно разстояние 25мм
Компонент за MILC
Структура на обектива -
Тип обектив -
Настройки на фокуса Автоматичен

Свързани продукти

Обектив Olympus