Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm 1:4.0 IS PRO ръководство на потребителя

Тук вижте безплотното ръководство за Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm 1:4.0 IS PRO. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm 1:4.0 IS PRO.

© 2015
ED 300mm f4.0 IS PRO
WC943302
Printed in China
date of issue 2015.9
61 -
PL
INSTRUKCJA
64 -
PT
INSTRUÇÕES
67 -
RO
INSTRUCŢIUNI
70 -
SR
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
73 -
RU
ИНСТРУКЦИЯ
77 -
SV
BRUKSANVISNING
80 -
SL
NAVODILA
83 -
SK
NÁVOD NA POUŽITIE
86 -
TR
TALİMATLAR
89 -
UK
ІНСТРУКЦІЯ
94 -
AR
95 -
TH
คําแนะนําการใชงาน
98 -
KR
취급설명서
101
-
CHT
使⽤說明書
04 -
JP
取扱説明書
07 -
EN
INSTRUCTIONS
11 -
ES
INSTRUCCIONES
15 -
FR
MODE D’EMPLOI
19 -
BG
ИНСТРУКЦИИ
22 -
CS
NÁVOD K POUŽITÍ
25 -
DE
BEDIENUNGSANLEITUNG
28 -
DA
BETJENINGSVEJLEDNING
31 -
ET
JUHISED
34 -
FI
KÄYTTÖOHJEET
37 -
EL
ΟΔΗΓΙΕΣ
40 -
HR
UPUTE
43 -
HU
HASZNÁLATI ÚTMUTA
46 -
IT
ISTRUZIONI
49 -
LT
INSTRUKCIJA
52 -
LV
NORĀDĪJUMI
55 -
NL
AANWIJZINGEN
58 -
NO
INSTRUKSJONER

Имате ли въпрос относно Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm 1:4.0 IS PRO?

Задайте въпроса, който имате за Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm 1:4.0 IS PRO тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm 1:4.0 IS PRO ще могат да Ви дадат добър отговор.

Спецификации на продукта

Марка Olympus
Модел M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm 1:4.0 IS PRO
Продукт Обектив
EAN 4545350049423
Език Холандски, Английски, Немски, Френски, Испански, Италиански, Шведски, Португалски, Датски, Полски, Руски, Норвежки, Фински, Румънски, Турски, Словашки, Унгарски, Словенец, Хърватски, Украински
Група продукт Обективи
Вид файл PDF
Производителност
Капачка на обектива
Съвместимост с други марки Olympus
Максимално увеличение 0.24x
Автофокус
Тегло и размери
Размер на филтъра 77мм
Тегло 1270г
Диаметър 92.5мм
Дължина 227мм
Система на обектива
Стабилизатор на изображението
Минимален номер на блендата 4
Максимален номер на блендата 22
Брой елемети изграждащи диафрагмата 9
Структура на обектива 17/10
Настройки на фокуса Автоматичен
Най-близко фокусиране 1.4м
Интерфейс за монтиране на обектива Микро четири трети
Фиксирано фокусно разстояние 300мм
Максимално фокусно разстояние (еквивалент на 35 мм) 600мм
Компонент за MILC
Тип обектив -
Дизайн
Цвят на продукта Черен
Материал Метал