Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm 1:4.0 IS PRO

Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm 1:4.0 IS PRO ръководство на потребителя

(1)
 • © 2015
  ED 300mm f4.0 IS PRO
  WC943302
  Printed in China
  date of issue 2015.9
  61 -
  PL
  INSTRUKCJA
  64 -
  PT
  INSTRUÇÕES
  67 -
  RO
  INSTRUCŢIUNI
  70 -
  SR
  UPUTSTVO ZA UPOTREBU
  73 -
  RU
  ИНСТРУКЦИЯ
  77 -
  SV
  BRUKSANVISNING
  80 -
  SL
  NAVODILA
  83 -
  SK
  NÁVOD NA POUŽITIE
  86 -
  TR
  TALİMATLAR
  89 -
  UK
  ІНСТРУКЦІЯ
  94 -
  AR
  95 -
  TH
  คําแนะนําการใชงาน
  98 -
  KR
  취급설명서
  101
  -
  CHT
  使⽤說明書
  04 -
  JP
  取扱説明書
  07 -
  EN
  INSTRUCTIONS
  11 -
  ES
  INSTRUCCIONES
  15 -
  FR
  MODE D’EMPLOI
  19 -
  BG
  ИНСТРУКЦИИ
  22 -
  CS
  NÁVOD K POUŽITÍ
  25 -
  DE
  BEDIENUNGSANLEITUNG
  28 -
  DA
  BETJENINGSVEJLEDNING
  31 -
  ET
  JUHISED
  34 -
  FI
  KÄYTTÖOHJEET
  37 -
  EL
  ΟΔΗΓΙΕΣ
  40 -
  HR
  UPUTE
  43 -
  HU
  HASZNÁLATI ÚTMUTA
  46 -
  IT
  ISTRUZIONI
  49 -
  LT
  INSTRUKCIJA
  52 -
  LV
  NORĀDĪJUMI
  55 -
  NL
  AANWIJZINGEN
  58 -
  NO
  INSTRUKSJONER
Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm 1:4.0 IS PRO

Имате ли въпрос относно Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm 1:4.0 IS PRO?

Брой въпроси: 0

Задайте въпроса, който имате за Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm 1:4.0 IS PRO тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm 1:4.0 IS PRO ще могат да Ви дадат добър отговор.

Тук вижте безплотното ръководство за Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm 1:4.0 IS PRO. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm 1:4.0 IS PRO. Задайте въпроса си тук

Спецификации на продукта

Марка Olympus
Модел M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm 1:4.0 IS PRO
Продукт Обектив
EAN 4545350049423
Език Английски, Холандски, Хърватски, Словенец, Унгарски, Словашки, Турски, Румънски, Фински, Норвежки, Руски, Полски, Датски, Португалски, Шведски, Италиански, Испански, Френски, Немски, Украински
Вид файл PDF
Производителност
Капачка на обектива
Съвместимост с други марки Olympus
Максимално увеличение 0.24x
Автофокус
Тегло и размери
Размер на филтъра 77мм
Тегло 1270г
Диаметър 92.5мм
Дължина 227мм
Система на обектива
Стабилизатор на изображението
Минимален номер на блендата 4
Максимален номер на блендата 22
Брой елемети изграждащи диафрагмата 9
Структура на обектива 17/10
Настройки на фокуса Автоматичен
Най-близко фокусиране 1.4м
Интерфейс за монтиране на обектива Микро четири трети
Фиксирано фокусно разстояние 300мм
Максимално фокусно разстояние (еквивалент на 35 мм) 600мм
Компонент за MILC
Тип обектив -
Дизайн
Цвят на продукта Черен
Материал Метал

Свързани продукти

Обектив Olympus