Oris ProDiver Pointer Moon ръководство на потребителя

Тук вижте безплотното ръководство за Oris ProDiver Pointer Moon. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на Oris ProDiver Pointer Moon.

Oris SA
Ribigasse 1
CH-4434 Hölstein
Phone +41 61 956 11 11
Fax +41 61 951 20 65
info@oris.ch
www.oris.ch
Product Manual
01.11 Printed in the European Union

Имате ли въпрос относно Oris ProDiver Pointer Moon?

Задайте въпроса, който имате за Oris ProDiver Pointer Moon тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на Oris ProDiver Pointer Moon ще могат да Ви дадат добър отговор.