SilverCrest SKF 2300 A1

SilverCrest SKF 2300 A1 ръководство на потребителя

(3)
 • KITCHEN TOOLS
  Cool-Zone Deep Fat Fryer SKF 2300 A1
  7
  Cool-Zone Deep Fat Fryer
  Operating instructions
  Friteuză Calzone
  Instrucţiunile
  Kaltzonen-Fritteuse
  Bedienungsanleitung
  Friteza s hladnim zonama
  Upute za upotrebu
  Фритюрник със студена зона
  Ръководство за експлоатация
  ΦΦρριιττέέζζαα--««ΚΚρρύύααςς ζζώώννηηςς»»
  Οδηγίες χρήσης
  R
  KOMPERNASS GMBH
  BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
  www.kompernass.com
  ID-Nr.: SKF2300A1-03/11-V1
  IAN: 66928
  CV_66928_SKF2300A1_LB7.qxd 29.04.2011 8:35 Uhr Seite 1
SilverCrest SKF 2300 A1

Имате ли въпрос относно SilverCrest SKF 2300 A1?

Брой въпроси: 0

Задайте въпроса, който имате за SilverCrest SKF 2300 A1 тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на SilverCrest SKF 2300 A1 ще могат да Ви дадат добър отговор.

Тук вижте безплотното ръководство за SilverCrest SKF 2300 A1. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на SilverCrest SKF 2300 A1. Задайте въпроса си тук

Спецификации на продукта

Общи
Марка SilverCrest
Модел SKF 2300 A1
Продукт Фритюрник
Език Bulharský , Английски, Немски, Гръцки, Хърватски, Румънски
Вид файл PDF