Sony Cybershot DSC-W670

Sony Cybershot DSC-W670 ръководство на потребителя

(1)
 • ©2012 Sony Corporation Printed in China
  4-412-266-53(1)
  DSC-W670
  Digital Still Camera / Instruction Manual GB
  Appareil photo numérique / Mode d’emploi FR
  Fotocamera digitale / Istruzioni per l’uso IT
  Cámara fotografía digital / Manual de instrucciones ES
  Câmara fotográfi ca digital / Manual de instruções PT
  Digitale Fotokamera / Gebrauchsanleitung DE
  Digitale camera / Gebruiksaanwijzing NL
  Cyfrowy aparat fotografi czny / Instrukcja obsługi PL
  Digitální fotoaparát / Návod k obsluze CZ
  Digitális fényképezőgép / Használati útmutató HU
  Digitálny fotoaparát / Návod na používanie SK
  Digital stillbildskamera / Handledning SE
  Digitaalikamera / Käyttöopas FI
  Digitalt stillkamera / Bruksanvisning NO
  Digitalt stillbilledkamera / Betjeningsvejledning DK
  Digitalni fotoaparat / Priručnik za upotrebu HR
  Aparat foto digital / Manual de instrucţiuni RO
  TR
  GR
  DSC-W670
Sony Cybershot DSC-W670

Имате ли въпрос относно Sony Cybershot DSC-W670?

Брой въпроси: 0

Задайте въпроса, който имате за Sony Cybershot DSC-W670 тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на Sony Cybershot DSC-W670 ще могат да Ви дадат добър отговор.

Тук вижте безплотното ръководство за Sony Cybershot DSC-W670. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на Sony Cybershot DSC-W670. Задайте въпроса си тук

Спецификации на продукта

Общи
Марка Sony
Модел Cybershot DSC-W670
Продукт Цифрова камера
Език Английски, Холандски, Немски, Френски, Испански, Италиански, Шведски, Португалски, Датски, Полски, Норвежки, Фински, Румънски, Турски, Словашки, Гръцки, Унгарски, Хърватски
Вид файл PDF