Technics SL-1015

Technics SL-1015 ръководство на потребителя

(1)
 • I
  Technics
  R&Bseries
  QUARTZ
  Synthesizer
  Direct
  Drive
  Turntable
  SL-1015
  Operating
  instructions
  I
  I
  I
  I
  I
  I
  I
  I
  I
  I
  The
  model
  number
  of Ihis p
  roduc
  l may
  be
  f
  ound
  on
  Ihe
  b
  ack
  of Ihe
  unit.
  and
  Ihe
  serial
  numbe
  r
  on
  t
  he
  bo
  tt
  om
  of
  the
  unit.
  Please
  note
  t
  he
  model
  and
  serial
  numbers
  of
  this
  unit
  in the
  space
  provided
  and
  ret
  ain
  this
  book
  let as a
  permanen
  t
  record
  of
  your
  purc
  hase
  to
  aid
  i
  dent
  ifi
  cat
  ion
  in the event of t
  he
  ft .
  MODEL
  NUMBER
  SERIAL
  NUMBER
  Before
  operating
  this
  set
  ,
  please
  read these instructions compfetefy

Имате ли въпрос относно Technics SL-1015?

manual_questions_numberofquestions 0

Задайте въпроса, който имате за Technics SL-1015 тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на Technics SL-1015 ще могат да Ви дадат добър отговор.

Тук вижте безплотното ръководство за Technics SL-1015. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на Technics SL-1015.

Спецификации на продукта

Марка Technics
Модел SL-1015
Продукт Грамофон
Език Английски
Вид файл PDF

Купете свързани продукти:

  Свързани продукти

  Грамофон Technics

  manual_uploadmanual_title

  manual_uploadmanual_description