Toshiba STOR.E STEEL S

Toshiba STOR.E STEEL S ръководство на потребителя

(1)
 • NLPLPTROSKSRTRAR
  dATA RecOveRy SeRvice i fOR TOShibA hARd diSc dRiveS
  TOShibA dATA RecOveRy SeRvice
  fOR TOShibA hARd diSc dRiveS
  eNbGcZde
  eNGLiSh SeRvice TeRMS ANd cONdiTiONS 2
  Български ОБЩи УслОВиЯ На УслУгаТа
  3
  ČeSKy POdMÍNKy SLUŽby
  5
  deUTSch SeRvicebediNGUNGeN
  6
  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
  8
  eSPAÑOL TÉRMiNOS y cONdiciONeS deL SeRviciO
  10
  fRANÇAiS cONdiTiONS GÉNÉRALeS de SeRvice
  12
  hRvATSKi UvJeTi i OdRedbe KORiŠTeNJA USLUGe
  14
  iTALiANO TeRMiNi e cONdiZiONi deL SeRviZiO
  15
  MAGyAR SZOLGÁLTATÁSi feLTÉTeLeK
  17
  NedeRLANdS ALGeMeNe SeRvicevOORWAARdeN
  19
  POLSKi WARUNKi KORZySTANiA Z USŁUGi
  21
  PORTUGUÊS TeRMOS e cONdiÇÕeS dO SeRviÇO
  23
  ROMâNă TeRMeNi Şi cONdiŢii PeNTRU SeRvice
  25
  SLOveNČiNA POdMieNKy SLUŽby
  27
  SRPSKi OdRedbe i USLOvi USLUGe
  29
  TÜRKÇe SeRvİS hÜKÜM ve KOŞULLARi
  30
    31
  GReSfRhRiThU
Toshiba STOR.E STEEL S

Имате ли въпрос относно Toshiba STOR.E STEEL S?

Брой въпроси: 0

Задайте въпроса, който имате за Toshiba STOR.E STEEL S тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на Toshiba STOR.E STEEL S ще могат да Ви дадат добър отговор.

Тук вижте безплотното ръководство за . Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на . Задайте въпроса си тук

Спецификации на продукта

Марка Toshiba
Модел STOR.E STEEL S
Продукт Външен твърд диск
EAN 4026203979307
Език Английски, Холандски, Немски, Френски, Испански, Италиански, Португалски, Полски, Румънски, Турски, Словашки, Гръцки, Унгарски, Хърватски, Arabčina
Вид файл PDF

Свързани продукти

Външен твърд диск Toshiba