Weber One Touch Original 47 cm

Weber One Touch Original 47 cm ръководство на потребителя

 • 88989_072309
  ONE-TOUCH
  ®
  PREMIUM
  CHARCOAL GRILL
  18½ inch
  (47 cm)
  22½ inch
  (57 cm)
  Read owner’s guide before using the barbecue.
  Lisez le guide d’utilisation avant d’utiliser le barbecue.
  Lesen Sie das Benutzerhandbuch, bevor Sie den Grill verwenden.

Имате ли въпрос относно Weber One Touch Original 47 cm?

Задайте въпроса, който имате за Weber One Touch Original 47 cm тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на Weber One Touch Original 47 cm ще могат да Ви дадат добър отговор.

Тук вижте безплотното ръководство за Weber One Touch Original 47 cm. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на Weber One Touch Original 47 cm.