Weller SPI 41

Weller SPI 41 ръководство на потребителя

(1)
 • SPI
  Betriebsanleitung - Operating Instructions - Mode d’emploi - Istruzioni per l’uso - Manual de uso -
  Manual do utilizador - Gebruiksaanwijzing - Instruktionsbok - Betjeningsvejledning - Käyttöohjeet -
  √‰ËÁ›Â˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ - Kullan∂m k∂lavuzu -
  Návod k pouÏití - Instrukcja obs∏ugi - Üzemeltetési
  utasítás - Návod na pouÏívanie - Navodila za uporabo - Kasutusjuhend - Naudojimo instrukcija -
  Lieto‰anas instrukcija -
  Ръководство за работа
  - Manual de exploatare - Naputak za rukovanje

Имате ли въпрос относно Weller SPI 41?

manual_questions_numberofquestions 0

Задайте въпроса, който имате за Weller SPI 41 тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на Weller SPI 41 ще могат да Ви дадат добър отговор.

Тук вижте безплотното ръководство за Weller SPI 41. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на Weller SPI 41.

Спецификации на продукта

Марка Weller
Модел SPI 41
Продукт Поялник
EAN 4003019400607
Език Английски, Холандски, Немски, Френски, Испански, Италиански, Португалски, Полски, Румънски, Словашки, Унгарски, Хърватски
Вид файл PDF
Мощност
AC входно напрежение 230V
Мощност 40W
Техническа информация
Време за загряване 180сек
Температура (макс.) 450°C
Цвят на продукта Кафяв
Тип Поялник с кабел за ел. Мрежа

Купете свързани продукти:

  Свързани продукти

  Поялник Weller

  manual_uploadmanual_title

  manual_uploadmanual_description