WilTec HW-302 ръководство на потребителя

Тук вижте безплотното ръководство за WilTec HW-302. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на WilTec HW-302.

© by WilTec Wildanger Technik GmbH Seite 15
http://www.WilTec.de
http://www.aoyue.eu
Version 4.2017
http://www.teichtip.de
Operation Manual
External Aquarium Filter
Modell HW-302/303/304/402B/403B/404B/403A/404A
ARTICEL
50197/50195/50193/50196/50194/50192/50358/50359
Read and follow the operating instructions and safety information before using for the first time.
Technical changes reserved!
Due to further developments, illustrations, functioning steps and technical data can differ insignificant-
ly.
Updating the documentation
If you have suggestions for improvement or have found any irregularities please contact us.

Имате ли въпрос относно WilTec HW-302?

Задайте въпроса, който имате за WilTec HW-302 тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на WilTec HW-302 ще могат да Ви дадат добър отговор.