WMF 1000 S ръководство на потребителя

WMF 1000 S
(4)
  • Брой стр.: 24
  • Вид файл: PDF
Vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung durchlesen!
Before operating, please read the Operating Instructions!
Veuillez lire le mode d’emploi avant la mise en service!
Leer las instrucciones de uso antes de la puesta en servicio!
Prima della messa in funzione leggere attentamente le istruzioni!
∆ιαβάστετιςοδηγίεςχρήσηςπροτούχρησιµοποιήσετετοµηχάνηµα!
Przeduruchomieniemurządzenianależyprzeczytaćinstrukcjęobsługi!
eduvedenímdoprovozusipřečtětenávodkobsluze!
Преди да започнете работа с уреда, моля прочетете инструкцията за експлоатация!
Пеpед вводом в эксплyатацию непpеменно пpочтите инстpyкцию по обслyживанию!
D
GB
F
E
I
GR
PL
CZ
(Seite 2-3)
(page 4-5)
(page 6-7)
(página 8-9)
(pagina 10-11)
(Σελίδα12-13)
(Strona 14-15)
(Strana 16-17)
(стpаници 18-19)
(стpаницы 20-21)

Betriebsanleitung

Operating instructions

Instructions d’opération

Instrucciones de uso

Istruzioni per l’uso

Οδηγίεςχρήσης

Instrukcjaobsługi

Návodkobsluze

Инструкция за експлоатация

Инстpyкция по обслyживанию

BG
RUS
Typ/Type/Τύπος/Tipo/Tyyppi/Típus/Тип:

251-4S + 251-4C + 252-4S + 252-4C

93403 1 08/13

1000S

1000C

2000S

2000C

WMF 1000 S

Имате ли въпрос относно WMF 1000 S?

Брой въпроси: 0

Задайте въпроса, който имате за WMF 1000 S тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на WMF 1000 S ще могат да Ви дадат добър отговор.

Тук вижте безплотното ръководство за WMF 1000 S. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на WMF 1000 S. Задайте въпроса си тук

Спецификации на продукта

Общи
Марка WMF
Модел 1000 S
Продукт Кафемашина
Език Английски
Вид файл PDF

Често задавани въпроси

По-долу ще намерите най-често задаваните въпроси за WMF 1000 S.

Не можете ли да откриете въпроса си? Задайте въпроса си тук